Pensioenpad.nl

Informatiebron voor belangstellenden in pensioenen                                           
« vorige  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11

Uitgelicht nieuws

 

 


24 mei

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW 

16 mei

De Nederlandsche Bank heeft wat uit te leggen

Analyse: De ‘kleine’ en ‘open’ Nederlandse economie valt niet te stimuleren, zo beweerde De Nederlandsche Bank in haar meest recente jaarverslag: alle potentiële groei lekt onvermijdelijk weg naar het buitenland. Maar eergisteren tapte DNB opeens uit een heel ander vaatje: stimuleren werkt wél – althans zolang de consument ervoor opdraait en de heilige drie-procentsnorm intact blijft.

15 mei

Voorbereiding op pensioen wereldwijd slecht

Rapport: Aegon liet voor de tweede keer werknemers en gepensioneerden ondervragen over de mate waarin zij zich hebben (of hadden) voorbereid op hun pensioen. In totaal ging het om 12.000 mensen in 12 landen in Europa, Azië en Noord-Amerika. Daarmee is het één van de grootste pensioenonderzoeken ter wereld. Werknemers bereiden zich wereldwijd slecht voor op hun pensioen. Dat komt door te weinig kennis en interesse. Bovendien zorgt de economische crisis ervoor dat werknemers geen geld hebben om opzij te zetten voor later. 62% Van de werknemers denkt daarom langer te moeten doorwerken, in Nederland is dat zelfs de hoogste score: 68%.

Voorbereiding op pensioen wereldwijd slecht
   www.aegon.com

Belangrijkste bevindingen voor Nederland
- Werknemers willen een gegarandeerd pensioen maar zijn niet bereid ervoor te betalen: 73% wil zekerheid over de hoogte van het pensioeninkomen, zelfs als dat ten koste gaat van het rendement. Maar 33% is niet bereid om meer te betalen voor een dergelijk pensioen en 41% wil slechts 5% meer betalen.
- Nederlanders zijn zich slechter gaan voorbereiden op hun pensioen. De Aegon Retirement Readiness Index (ARRI) is voor Nederland gedaald van 5,5 naar 4,9 (op een schaal van 0 tot 10). De ARRI meet de mate waarin werknemers zijn voorbereid op hun pensioen.
- Mensen verwachten een sober pensioen in de toekomst. Bijna driekwart (71%) denkt dat toekomstige generaties slechter af zullen zijn tijdens hun pensioen dan huidige gepensioneerden.
- Pensioen roept vooral positieve gedachten op. Mensen associëren ‘met pensioen gaan’ eerder met positieve zaken als vrije tijd (57%) en vrijheid (36%), dan met negatieve aspecten, zoals armoede (14%) of slechte gezondheid (3%).

7 mei

Stand toetsingen DNB op geschiktheid pensioenbestuurders

Nieuwsbericht en presentatie: Sinds 1 januari 2012 heeft DNB 405 kandidaat-pensioenfondsbestuurders getoetst op geschiktheid. 271 kandidaten zijn geschikt, 99 kandidaten zijn geschikt met voorschrift (op voorwaarde dat de kandidaat binnen een zekere tijd bepaalde kennis of competenties vergroot), 9 kandidaten zijn niet geschikt bevonden en 26 kandidaten hebben zich gedurende de toetsingsprocedure teruggetrokken.

Stand toetsingen DNB op geschiktheid pensioenbestuurders
   www.dnb.nl

Uit deze cijfers blijkt dat een derde van alle kandidaten die aan DNB ter toetsing worden voorgelegd niet of niet helemaal voldoet. DNB vindt dat de geschiktheid van kandidaten omhoog moet.

24 april

Pensioen volgens het sociaal akkoord van 11 april 2013

Weblog: Kabinet en sociale partners stellen ook concrete maatregelen voor op het terrein van pensioen. Let op, dat kabinet en sociale partners niet op alle onderdelen overeenstemming hebben bereikt.

Pensioen volgens het sociaal akkoord van 11 april 2013
   dirkzwagerarbeidsrecht.nl

Op 15 april 2013 heeft het kabinet, op grond van de plannen in het regeerakkoord van 29 oktober 2012, een wetsvoorstel (kortweg: aanpassing Witteveen­kader) al bij de Tweede Kamer ingediend met ingangsdatum 1 januari 2015.
Reactie op wetsvoorstel van Register Belasting Adviseurs
   accountancynieuws.nl

Commentaar: Het Register Belastingadviseurs (hierna: RB) heeft met veel belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel “Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen”. Het RB neemt het initiatief om te reageren op het wetsvoorstel.
Beperking Witteveenkader kan economie oppepper geven
   www.dnb.nl

Commentaar: De voorgenomen aanpassing van het zogenoemde Witteveenkader beperkt de fiscaal aftrekbare pensioenopbouw. Hierdoor ontstaat ruimte voor een verlaging van de pensioenpremies, die de economie een behoorlijke impuls kan geven, meent De Nederlandsche Bank.

2 april

Vereenvoudiging belastingstelsel treft 65-plusser

Artikel: Een vereenvoudiging van de belastingen kost alle drie miljoen gepensioneerden geld. Ook ondernemers en de laagst betaalde werknemers zien hun netto-inkomen tot 180 euro per maand dalen door de maatregel die het kabinet niets kost of oplevert.

Vereenvoudiging belastingstelsel treft 65-plusser
  www.volkskrant.nl

Dat blijkt uit een loonstrookjesanalyse van staatssecretaris Weekers (Financiën) die de Volkskrant na een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur in handen heeft gekregen.

9 maart

Pensioen ten koste van de allerarmsten

Artikel: De gevolgen van de handel in voedseltermijncontracten van pensioenfondsen op de voedselprijzen.

Pensioen ten koste van de allerarmsten
    www.sargossa.nl

Wat doet de financiële sector met ons pensioengeld? Een gesprek met Rens van Tilburg over Nederlandse pensioenfondsen die willens en wetens bijdragen aan stijgende voedselprijzen.

27 februari

Presentatie vakbonden bij ABN AMRO

Presentatie: Na het bereiken van het pensioenakkoord op 20 juni 2011 werd het doodstil.

Presentatie vakbonden bij ABN AMRO
    www.pensioenpad.nl

De vakbonden hielden op 27 februari een inleidng voor hun leden bij de ABN AMRO. De wet- en regelgeving gaat veranderen.(o.a. Witteveenkader, IFRS, Financieel Toetsingskader en plannen regeerakkord.) Welke effecten heerft dit op de pensioenen? Kijk wat de bonden willen en wat de werkgever wil.

20 februari

Korting bij 65 pensioenfondsen

Filmpje: Glasheldere uitleg van Theo Kocken over de korting bij 68 pensioenfondsen.

Korting bij 65 pensioenfondsen
 www.nieuwsuur.nl
In totaal 68 pensioenfondsen hebben de Neder-landsche Bank gemeld dat ze moeten korten op de pensioenen om aan de regels te voldoen. Dat zijn....

2013

Levensverwachting en sterftekans

Rekentool: We worden steeds ouder. Maar hoe oud wordt uzelf nu eigenlijk?

Levensverwachting en sterftekans
 pensioenpad.nl

We gebruikten de meest recente tafel van het CBS en voor het geval u wilt weten wat de kans is dat u ouder wordt dan 100 jaar, gebruikten wij de laatste sterftetafel van het Actuarieel Genootschap.

14 mei

Overwaarde huis aanwenden voor zorg of extra pensioen

Nieuwsbericht en rapport: Huizenbezitters moeten de overwaarde van hun huis kunnen gebruiken om het pensioeninkomen aan te vullen, extra zorg aan huis te regelen of andere grote uitgaven te kunnen financieren. Tot deze conclusie komt de Taskforce Verzilveren, een initiatief van maatschappelijke organisaties, financiële partijen en overheidsinstellingen in een rapport aan minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst.

8 mei

Staatssecretaris beperkt (ten onrechte) instemmingsrecht OR bij pensioenregeling

Nieuwsfeit: Staatssecretaris Klijnsma heeft antwoord gegeven op Kamervragen van Kamerlid Omtzigt. Die Kamervragen gaan over het instemmingsrecht van de OR als de pensioenregeling (de “pensioenovereenkomst”) door de werkgever wordt ondergebracht bij een Premie Pensioen Instelling (PPI). Die vragen waren nodig omdat de Pensioenwet niet duidelijk is. Duidelijk is wél dat de OR instemmingsrecht heeft zodra de pensioenregeling bij een PPI wordt ondergebracht. Duidelijk is niét of de OR dat instemmingsrecht ook heeft als de werkgever de pensioenregeling bij een PPI vervolgens wijzigt of intrekt.

26 april

Overheid moet helft aanvullend pensioen garanderen bij insolventie werkgever

Artikel: De EU-richtlijn die de rechten van werknemers bij insolventie van een werkgever beschermt eist van de overheid dat altijd tenminste de helft van een aanvullend pensioen wordt gegarandeerd. Werknemers kunnen desnoods een schadevordering indienen bij de overheid. Dat heeft het EU-Hof bepaald in een Ierse zaak.

20 april

Pensioen babyboomers biedt kansen voor jonge technici

Artikel: De pensionering van babyboomers leidt kortstondig tot kansen op de arbeidsmarkt. Er is veel concurrentie, en er komt nog meer aan.

Pensioen babyboomers biedt kansen voor jonge technici
   www.intermediair.nl

Solliciteer nu naar de babyboombanen. Nu gaan de babyboomers met pensioen. Veel nog met 65 jaar, soms enkele maanden later. Dat geeft in principe veel plaatsen die openvallen.

18 april

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW 

11 april

Is pensioeninformatie zinloos?

Artikel: De pensioensector is bij wet verplicht om deelnemers van de nodige informatie te voorzien. Daarmee zijn hoge kosten gemoeid - over de afgelopen tien jaar liepen die in de miljarden, zo bleek onlangs. De vraag is of dat geen weggegooid geld is.

Is pensioeninformatie zinloos?
   www.trosradar.nl

Een scriptie die een Tilburgse master-student van de vakgroep van Henriëtte Prast schreef geeft meer inzicht.

10 april

Laat pensioenfondsen investeren in Nederland

Artikel: Een grotere rol van pensioenfondsen als investeerder in Nederland is onontkoombaar. Laat ze de economie helpen, schrijft Arnoud Boot, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam

Laat pensioenfondsen investeren in Nederland
    www.nrc.nl

14 maart

Lusten en lasten van de generaties in het pensioenstelsel

Artikel: De babyboomgeneratie heeft tot 10 jaarsalarissen meer profijt van het pensioenstelsel dan de generaties daarna. Die zullen het moeten doen met een pensioen dat zo'n 57% van hun laatstverdiende salaris bedraagt....

14 maart

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW 

7 maart

Worden senioren onbetaalbaar?

Presentatie: Wordt het nu echt zo erg met de vergrijzing? Enige achtergrondinformatie is onontbeerlijk.

Worden senioren onbetaalbaar?
    www.pensioenpad.nl

Met deze retorische vraag vervaardigde Gerard Langerhorst een presentatie. Hij laat zien hoe, in demografisch perspectief, de AOW-, pensioen- en zorgkosten zich gaan ontwikkelen.

14 februari

Het beeld van 'de armere oudere' op de snijtafel

Artikel: Kennis over inkomenspositie ouderen is laag bij kiezers en politici

Het beeld van 'de armere oudere' op de snijtafel
    www.mejudice.nl

Een goede analyse van de beeldvorming rond 'arme ouderen' en hoe dit beeld politiek wordt gebruikt. Leerzame kost voor iedereen die de discussie serieus wil nemen.

2013

Financieel tekort door AOW-gat

Rekentool: Vrijwel iedereen weet nu wel op welke leeftijd zijn AOW ingaat. Maar hoeveel kost het netto om dit AOW-gat te compenseren?

Financieel tekort door AOW-gat
    www.pensioenpad.nl

We gebruikten de belastingtarieven en heffings-kortingen van 2013. Ook hielden we rekening met de 5,65% bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) over maximaal € 50.853.

2010

Denkhulp pensioencontract

Naslagwerk: Voor eenieder die over de inhoud van een nieuw pensioencontract wil meebeslissen.

Denkhulp pensioencontract
    pensioenfederatie.nl

In 2010 begon de discussie over het pensioenak- koord. De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen gaf een opdracht om de feiten en argumenten schematisch weer te geven. Het resultaat van de Argumentenfabriek is een onontbeerlijk naslagwerk geworden.