Pensioenpad.nl

Informatiebron voor belangstellenden in pensioenen                                           
« vorige  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11 volgende »

Uitgelicht nieuws

 

 

4 juli

EIOPA publishes the first EU assessment of the financial situation of pension funds

Rapport: The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) published its final report on the Quantitative Impact Study (QIS) on Institutions for Occupational Retirement Provision (IORPs). The QIS was undertaken at the request of the European Commission to inform stakeholders on the quantitative impact of the different options for the holistic balance sheet approach put forward in EIOPA’s Advice on the Review of the IORP Directive. The study is the first of its kind in assessing the financial situation of EU pension funds in a comparable and comprehensive way.

EIOPA publishes the first EU assessment of the financial situation of pension funds
   www.eiopa.europa.eu

• The Quantitative Impact Study by EIOPA is the first of its kind in assessing the financial situation of EU pension funds in a comparable way.
• The holistic balance sheet approach can contribute to the sustainability of pension funds and the protection of current as well as future generations.
• The QIS outcomes reinforce the need to continue working towards a market- consistent and risk-based regulatory regime in Europe.

1 juli

Werknemers en hun werkgevers zijn de afgelopen jaren flink meer pensioenpremie gaan betalen.

Artikel: Door de dekkingsproblemen bij de pensioenfondsen stegen de premies sinds 2008 met 16%. Tegelijk zijn mensen minder pensioen gaan opbouwen. Meer betalen voor minder pensioen Dat blijkt uit een onderzoek van het Financiëel Dagblad naar de vijftig grootste pensioenfondsen. Deze fondsen zijn goed voor 90% van het totale pensioenvermogen. De pensioenpremie lag in 2008 gemiddeld nog op 21% en komt nu op 25% van het loon waarover de premie wordt geheven. Bij het grootste pensioenfonds ABP bedraagt de premie nu 25,4%, het hoogste percentage in 40 jaar.

18 juni

Pensioenadviezen van jongeren

Adviezen: De jongerenbonden van FNV, MHP en CNV hielden op 18 juni een bijeenkomst namens hun PensioenLab, waar zij ongevraagd adviezen geven. Een communicatie advies; een advies voor pensioen en ouderenzorg; een advies solidariteit met randvoorwaarden voor een eerlijker stelsel en een advies vermogensbeheer om “oranje” te gaan beleggen.

17 juni

Zeggenschap pensioen ligt vooral bij vijftigers

Artikel: Het populaire beeld dat jong en oud tegenover elkaar staan bij het getouwtrek rond pensioenen is onjuist. Zowel jongeren als ouderen zijn ondervertegenwoordigd in de zeggenschap over pensioenen, zo blijkt uit een analyse door David Hollanders van de leeftijdsverdeling binnen pensioenbesturen, deelnemersraden en verantwoordingsorganen. Het zijn vooral vijftigers die de dienst uitmaken.

12 juni

Pensioenfondsen investeren nauwelijks in duurzame energie

Artikel: Nederlandse pensioenfondsen investeren nog geen half procent van hun beleggingen in duurzame energie. Van dit kleine percentage gaat het meeste geld ook nog eens naar het buitenland.

Pensioenfondsen investeren nauwelijks in duurzame energie
   natuurenmilieu.nl

Dit blijkt uit een quick scan van onderzoeksbureau Profundo in opdracht van Natuur & Milieu. Uit onderzoek van Motivation (2012) blijkt dat 69 procent van de Nederlanders zelf wil kiezen bij welk pensioenfonds men zich aansluit en 62 procent wil meer zeggenschap over de manier waarop zijn pensioen wordt belegd. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat ruim de helft van de Nederlanders hun pensioen deels wil beleggen in windmolens en zonnepanelen.

10 juni

Kamer kritisch op sociale partners om pensioen

Artikel: Alle partijen in de Tweede Kamer hebben bijzonder kritisch gereageerd op de oplossingen die de sociale partners hebben aangedragen voor de aanpassing van de aftrekbaarheid van de pensioenopbouw.

Kamer kritisch op sociale partners om pensioen
   www.nu.nl

Kritiek is er ook op de optie tot de twee extra spaarmogelijkheden van inkomens onder en boven de 100.000 euro die de partners aandragen om toch een hoger pensioen op te kunnen bouwen.

7 juni

Jongeren krijgen slechter pensioen

Brief: De pensioenleeftijd blijft niet op 67, maar gaat de komende jaren fors omhoog. De pensioenen daarentegen, gaan juist flink naar beneden. Dat blijkt uit een brief (48 kantjes) van staatssecretaris Weekers aan de Tweede Kamer. Volgens de brief moeten mensen die nu 25 jaar zijn, werken tot dat ze 71,5 jaar oud zijn. Tegelijkertijd wordt de hoogte van de pensioenen door nieuwe maatregelen flink aangetast.

Jongeren krijgen slechter pensioen
   www.tweedekamer.nl

Het kabinet wil de AOW-gerechtige leeftijd koppelen aan de levensverwachting. Weekers gaat er nu van uit dat mensen die nu 25 jaar zijn, AOW krijgen als ze 71,5 jaar zijn. Ook de pensioenleeftijd wordt dan gekoppeld aan die leeftijd. Hiermee wordt eerder stoppen met werken zo goed als onmogelijk. Wie toch stopt op bijvoorbeeld 68 jaar, zal dan of een heel laag pensioen ontvangen.
Commentaar van AFM: uitgangspunten te optimistisch

4 juni

Werkgevers moeten pensioenregeling herzien

Rapport: Van de huidige pensioencontracten is zo'n 40% per 1 januari 2014 bovenmatig. Dit blijkt uit onderzoek van pensioenadviseur Aon Hewitt vervat in de whitepaper 'Pensioenen op de schop'. Werkgevers die hun regelingen niet aanpassen aan de gewijzigde wet- en regelgeving rond pensioenen, lopen het risico dat er meer pensioen wordt opgebouwd dan fiscaal is toegestaan.

Werkgevers moeten pensioenregeling herzien
   www.aon.com

De politieke maatregelen om de AOW en pensioenen goed betaalbaar te houden, hebben veel gevolgen voor ondernemers.

26 mei

Een nieuw pensioenstelsel

Nieuwe website: In het programma Buitenhof presenteerden de Jonge Socialisten (PvdA), de Jonge Democraten (D66) en de JOVD (VVD) een nieuw pensioenstelsel. Meer informatie en een 10-puntenplan staan op een speciaal daartoe ontwikkelde nieuwe website.


1 juli

Zwarte Zwanen

TV-documentaire: Cees Grimbergen ontrafelt geheimen waar de gemiddelde pensioenpremiebetaler geen weet van heeft. Dagelijks worden miljarden euro’s verhandeld en belegd om een zo hoog mogelijk rendement te maken. Grimbergen kreeg een exclusief kijkje in de wereld van pensioenbeleggers. In de documentaire Zwarte Zwanen ziet u interviews met topmensen uit de pensioenwereld en beelden uit de London City-dealingroom van PIMCO (de grootste obligatiebelegger van de wereld) en de APG-handelsvloer in het Amsterdamse Symphonygebouw. Ook beleggers van PGGM in Zeist -140 miljard- komen aan het woord.

24 juni

CPV opent aanval op pensioenuitvoerders

Artikel: De gebrekkige verwerking van ingenomen pensioendossiers van assurantietussenpersonen door pensioenuitvoerders is de directe aanleiding voor de lancering van www.mijnpensioenklacht.nl. Dat zegt de Coöperatieve Pensioen Vereniging (CPV). 

21 juni

Extra instemmingsrecht OR op pensioenfondsen

Artikel: De OR krijgt binnenkort mogelijk instemmingsrecht bij de vaststelling of intrekking van pensioenovereenkomsten die worden uitgevoerd door een ondernemingspensioenfonds of een (niet-verplicht) bedrijfstakpensioenfonds. Nu geldt het instemmingsrecht alleen nog als het pensioen is geregeld via een pensioenverzekeraar of premiepensioeninstelling. 

20 juni

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW 

17 juni

Optoppingsouderdomspensioenexcedentrege- lingen

Artikel: Het kabinet heeft het netto pensioenbijspaarplan van sociale partners gepoogd in wetgeving te vertalen. 

11 juni

Inflatie vergoeding voor Nederlandse infrastructuur investeringen op de tocht

Artikel: ABP, PFZW, APG en PGGM zijn onaangenaam verrast door de drempel die minister Dijsselbloem (Financiën) opwerpt met betrekking tot de financiering van infrastructurele projecten door de pensioensector.

Inflatie vergoeding voor Nederlandse infrastructuur investeringen op de tocht
   www.eufin.nl

De minister concludeert nu dat verschaffers van vreemd vermogen bij infrastructurele projecten voortaan geen inflatievergoeding van de staat meer zouden moeten krijgen. Dit staat haaks op de inspanningen die het kabinet en de pensioensector op dit moment samen leveren om investeren in Nederland aantrekkelijker te maken voor pensioenfondsen.

6 juni

Levensverwachting in 2012 vrijwel onveranderd

Artikel: De levensverwachting was in 2012 voor zowel mannen als vrouwen nagenoeg gelijk aan de levensverwachting in 2011. Naar verwachting zal de levensverwachting de komende jaren echter weer verder stijgen.

4 juni

The move to Defined Contribution pensions in the Netherlands

Artikel: The Dutch pensions system is richly funded with pension assets in the occupational sector alone worth approximately €1 trillion or 138% of Dutch GDP. The Dutch occupational pension system is anchored in Defined Benefit (DB) pensions, but there are clear indications that this is changing. As in other countries, Defined Contribution (DC) pensions are on the rise.

30 mei

Onvoldoende kennis van pensioenregeling belangrijkste oorzaak van klachten

Jaarverslag: Te hoog gespannen verwachtingen over de hoogte van de pensioenvoorziening, vaak als gevolg van onvoldoende bekendheid met de inhoud van de pensioenregeling, veroorzaken de meeste onvrede bij deelnemers en gepensioneerden.

Onvoldoende kennis van pensioenregeling belangrijkste oorzaak van klachten
   www.ombudsmanpensioenen.nl

In het jaarverslag van de Ombudsman Pensioenen vraagt hij aandacht voor arbeidsongeschiktheid, onzorgvuldige informatieverstrekking en onredelijke bezwarende bepalingen.

29 mei

Oud en jong sluiten akkoord over pensioenen

Pensioenakkoord tussen jong en oud: De ouderenorganisaties PCOB, Unie KBO en ANBO en de jongerenorganisaties van CNV en FNV hebben overeenstemming bereikt over de uitgangspunten met betrekking tot ons toekomstige pensioenstelsel. De organisaties willen een schokbestendig en flexibel pensioenstelsel, waarin de lasten tussen generaties eerlijk verdeeld worden.

Oud en jong sluiten akkoord over pensioenen
   anbo.nl

Het akkoord wordt deze week naar de sociale partners en het Ministerie van Sociale Zaken gestuurd.

Ouderenkoepels KNOG en KNVG ondersteunen dit akkoord niet

21 mei

Kijken in de Spiegel (Integriteit Pensioenfondsen)

Rapport: Transparency International Nederland (TI-NL) publiceerde het rapport ‘Kijken in de spiegel’. In dit rapport is door een brede werkgroep onder voorzitterschap van Jean Frijns gekeken naar de veranderende positie van pensioenfondsen. Waar komt het snel afnemend vertrouwen van deelnemers in hun pensioenfonds vandaan? En wat kan een pensioenbestuur daaraan veranderen?