Pensioenpad.nl

Informatiebron voor belangstellenden in pensioenen                                           
« vorige  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11 volgende »

Uitgelicht nieuws

 

 


5 oktober

Olaf Simonse: Wanneer mag ik met pensioen?

Nieuws: Er is veel verwarring over de pensioenleeftijd. Veel dertigers en veertigers verwachten dat ze op hun 67ste AOW krijgen, terwijl dat hoogstwaarschijnlijk niet klopt. Waarom wordt hier niet duidelijk over gecommuniceerd?

30 september

MERCER: Pensioenpremies stijgen met 14 procent

Persbericht: Vanaf 2015 betalen werkgevers naar verwachting 14 procent meer premie voor de oudedagsvoorziening van hun pensioendeelnemers. Dat blijkt uit berekeningen van pensioenadviseur Mercer. Door de premiestijging zal de verwachte miljardenbesparing van staatssecretaris Weekers niet van pensioenfondsen komen, terwijl daar wel door de regering op wordt gerekend. 

26 september

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW 

23 september

Economenpanel Me Judice buigt zich over pensioenhervorming: 'Opbouw pensioenen niet verlagen'

Nieuws: De meeste Nederlandse economen vinden het een goede zaak dat de maximale pensioenopbouw omlaag gaat van 2,25 naar 1,75 procent. De meerderheid van de pensioendeskundigen onder hen is het daarentegen juist oneens met die maatregel. Dat is de uitkomst van het Me Judice-economenpanel, een periodieke peiling onder 46 prominente Nederlandse economen. Het kabinet wil de maximale pensioenopbouw per 2015 verlagen, bij wijze van bezuinigingsmaatregel.

18 september

Dit gaat helemaal fout

Nieuws: De Nederlandse antropologische journalist Joris Luyendijk werkte in opdracht van The Guardian twee jaar lang in the City, het financiële hart van Londen. Na gesprekken met 90 sleutelfiguren in the City voorspelt Luyendijk een nieuwe financiële crisis. 'Veel erger dan de huidige.'

17 september

Koopkracht ouderen daalt tot 6,1%

Nieuws: De koopkrachtdaling van ouderen blijkt veel hoger te zijn dan de 1,5% waarvan tot nu toe werd uitgegaan. In sommige gevallen gaat het zelf om een koopkrachtdaling van 6,1%. Dit is de uitkomst van de koopkrachtberekeningen die het Nibud in opdracht van de CSO, de koepel van de ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM, heeft uitgevoerd.

13 september

Gedeelde uitgangspunten en dilemma’s bij het ontwerp van nieuwe pensioencontracten en het bijbehorende FTK

Nieuws: Het kennisnetwerk Netspar heeft het initiatief genomen acht experts bij elkaar te brengen die vaak sterk tegengestelde beleidsadviezen formuleren over de gewenste evolutie van de aanvullende pensioenen. De deskundigen hebben in kaart gebracht over welke uitgangspuinten zij het eens zijn en welke afwegingen tussen die uitgangspuntenhen hen tot verschuillende beleidsadviezen brengt.
Auteurs: Guus Boender, Lans Bovenberg, Dirk Broeders, Peter Gortzak, Theo Kocken, Theo Nijman en Jan Tamerus

13 september

Onderzoek: Inkomens ouderen gestegen

Nieuws: Het inkomen van ouderen is in 20 jaar flink gestegen, vooral door de stijging van de huizenprijs tussen 1984 en 2008. Die conclusies trekken ambtenaren onder leiding van oud-CPB-directeur Don. Het inkomen van 65-plussers was in 2010 gemiddeld 26% hoger dan dat van ouderen in 1990. De inflatie is daarin meegerekend. Voor ongeveer de helft is de betere positie van ouderen te danken aan overheidsbeleid. Ongeveer 40% van de ouderen heeft een vermogen van meer dan € 200.000.
Minister Asscher heeft de resultaten naar de Tweede Kamer gestuurd. 

6 september

Pensioenfederatie wil FTK dat passend is voor alle pensioenovereenkomsten

Nieuws: De Pensioenfederatie presenteert de wensen van de pensioenfondsen, waaraan een nieuw Financieel Toetsingskader (FTK) – de financiële regels waarbinnen sociale partners en beroepsbeoefenaars de pensioencontracten afspreken - zou moeten voldoen. De koepel doet dit via een reactie op de consultatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De staatssecretaris van SZW heeft aan het begin van de zomer haar twee varianten aan alle belanghebbenden ter consultatie voorgelegd. 

2 september

Nieuw pensioen, groter risico

TV-documentaire: De plannen van staatssecretaris Klijnsma zetten werknemers voor het blok: wil je een onzeker pensioen dat hoog zou kunnen zijn maar waarbij risicovol belegd wordt, of wil je een gegarandeerd pensioen waarvan je op voorhand weet dat het laag gaat uitvallen?
Hoe kijken fondsen en werknemers hier tegenaan? TROS Radar legde zijn oor te luister bij verschillende partijen, en bekeek of er ook nog andere vormen van pensioen mogelijk zijn. 

26 augustus

Grote imagoschade pensioenfondsen door korten

TV-documentaire: Nederland is wereldkampioen pensioensparen: via onze werkgever hebben we allemaal meer dan 1.000.000.000.000 (1 biljoen) euro gespaard voor onze oude dag. Maar als we zoveel geld in kas hebben, waarom worden de pensioenen dan gekort? Waarom zijn de pensioenen de laatste jaren dan niet gecompenseerd voor de stijgende prijzen? Je kunt de krant niet openslaan of er staat slecht nieuws in over ons pensioen. We lijken de verliezer als het op uitkeren aankomt.TROS Radar legt in twee uitzendingen uit wat er mis is met ons pensioen en wat mogelijke oplossingen zouden zijn. In dit deel wordt vooral gekeken naar de mankementen van het huidige systeem. 

22 augustus

Pensioenfondsdeelnemer wil jaarlijkse pensioen-check

Nieuws: Meer dan de helft van de actieve pensioendeelnemers heeft behoefte aan een jaarlijkse pensioen-check of email-alerts. Ook bestaat er behoefte aan een pensioenspecialist bij de werkgever en een minicursus pensioen. TNS NIPO stelt de voornaamste resultaten van onderzoek uitgevoerd onder meer dan 18.500 deelnemers van 17 pensioenfondsen beschikbaar aan de pensioensector. Vandaag publiceert TNS NIPO de derde belangrijke conclusie uit het BOP (Benchmark Onderzoeksplatform voor Pensioenfondsen) 

20 augustus

Grote verschillen pensioenfondsen

Nieuws: Het verschil in kosten per zekerde tussen de pensioenfondsen is bijzonder groot. Die kosten variëren van € 110,= tot € 1.700,= per verzekerde (som van de gepensioneerden en werkenden) per jaar. Dat blijkt uit de financiële jaarverslagen. 

1 oktober

Klijnsma: naar één stabiel model voor ons toekomstig pensioen

Kamerbrief: Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kiest er voor om één nieuw pensioenmodel uit te werken in het nieuwe financieel toetsingskader (FTK). Dit schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. Het nieuwe toezichtskader verbindt de voordelen van zowel het ‘nominale’ als het ‘reële’ pensioenmodel en zorgt ervoor dat het stelsel minder gevoelig is voor grote schokken in de financiële wereld. Ook moet het nieuwe toezichtskader er voor zorgen dat de risico’s en rendementen eerlijk over de generaties worden verdeeld. Dit wordt in wetgeving verder uitgewerkt.  

25 september

Een levensduur van meer dan honderd jaar: van uitzondering naar regel?

Nieuwsbrief: Van de meisjes die pas zijn geboren, wordt naar verwachting de helft honderd jaar of ouder en van de jongens een op de drie. Dit blijkt uit nieuwe prognoses van de te verwachten levensduur die door het NIDI zijn berekend. Vrouwen die nu 65 jaar zijn, leven naar verwachting nog 24 jaar en mannen 20 jaar.  

22 september

Acht drogredenen in het pensioendebat

Open brief: Gepensioneerden worden het hardst gepakt, krijgen niet waar ze recht op hebben en worden door jongeren verfoeid. Allemaal onwetendheid, legt Yvonne Hofs verongelijkte ouderen uit. Acht drogredenen in het pensioendebat. Deze open brief van Yvonne Hofs werd tot nu toe door meer dan 250.000 mensen gelezen  


Opinie: Alle generaties moeten de gevolgen dragen van het wanbeheer van onze pensioengelden, vindt fractieleider Henk Krol van 50Plus. Hij reageert hiermee op de open brief van Volkskrant-verslaggever Yvonne Hofs.


Weblog: Zoals bekend komt het verstand met de jaren. Yvonne Hofs (“YH”), met 44 lentes niet meer een van de jongste, mag dus wel opschieten. Als economieredacteur van de Volkskrant debiteert zij flink wat onzin zodat het te hopen is dat zij het onderwerp pensioenen niet in haar portefeuille heeft.


You Tube: Yvonne Hofs is niet de eerste vrouw van midden veertig die de 60-plussers als egoïsten afschildert. Brigitte Kaandorp ging haar voor.....


Opinie: Ouderen zijn het slachtoffer van een absurd lage rekenrente. Een reële rente is voor iedereen beter, schrijft Martin van Rooijen namens Koepel Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden.


17 september

Geen Poolse toestanden na invoering Nationaal Hypotheek Instituut aub

Nieuws: De Poolse regering kleedt de private pensioenfondsen uit. Er is niet veel fantasie voor nodig om in de juist aangekondigde nationale hypotheekbank een Nederlandse poging tot pensioengrabbelen te zien

Geen Poolse toestanden na invoering Nationaal Hypotheek Instituut aub
   www.npn-online.com

Fitch kraakt Nationaal Hypotheek Instituut

Nieuws: Met de intentie om een Nationaal Hypotheek Instituut (NHI) op te richten, krijgt het kabinet niet de handen op elkaar van kredietbeoordelaar Fitch. Volgens het bekende Amerikaanse ratingbureau, een van de drie toonaangevende uit de VS, hebben Nederlandse banken maar beperkt voordeel van zo'n instituut.

13 september

Verklaring acht organisaties over ambitieovereenkomst

Nieuws: Staatssecretaris Klijnsma heeft haar voorstel over de invoering van de reële ambitieovereenkomst via een consulatie op internet (www.internetconsultatie.nl/ambitieovereenkomst) kenbaar gemaakt. Iedereen kon daar zijn mening geven en de ingezonden 109 standpunten zijn nog steeds op de website van SZW te lezen. Op 6 september jl. is de internetconsultatie gesloten over het voorontwerp van de Wet invoering reële ambitieovereenkomst. Acht organisaties hanteren dezelfde uitgangspunten waaraan volgens hen de nieuwe spelregels voor de pensioencontracten moeten voldoen. Zij hebben een gezamenlijke verklaring wereldkundig gemaakt

13 september

Verklaring acht organisaties over ambitieovereenkomst

Nieuws: Staatssecretaris Klijnsma heeft haar voorstel over de invoering van de reële ambitieovereenkomst via een consulatie op internet (www.internetconsultatie.nl/ambitieovereenkomst) kenbaar gemaakt. Iedereen kon daar zijn mening geven en de ingezonden 109 standpunten zijn nog steeds op de website van SZW te lezen. Op 6 september jl. is de internetconsultatie gesloten over het voorontwerp van de Wet invoering reële ambitieovereenkomst. Acht organisaties hanteren dezelfde uitgangspunten waaraan volgens hen de nieuwe spelregels voor de pensioencontracten moeten voldoen. Zij hebben een gezamenlijke verklaring wereldkundig gemaakt

4 september

Mathijs Bouman: Dood door pensioen?

Nieuws: Werken is gezond. Wie vroeg met pensioen gaat, vergroot zijn sterftekans. Tenminste, dat dachten we. Nieuw onderzoek wijst op het tegendeel: vutters leven juist langer.

3 september

Pensioensector dekt de helft van het renterisico af

Nieuws: De financiële positie van pensioenfondsen is gevoelig voor veranderingen in de stand van de rente. Pensioenfondsen dekken ultimo 2012 48% van hun renterisico af, zo blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank. Dit komt er op neer dat een daling van de marktrente van 1 procentpunt leidt tot een daling van de gemiddelde dekkingsgraad met 7,8 procentpunt; zonder renteafdekking zou de dekkingsgraad met 14,9 procentpunt dalen. Een even grote stijging van de rente leidt tot een stijging van de dekkingsgraad met 8,7 procentpunt.

27 augustus

Vermogen pensioenfondsen voor 14 procent belegd in Nederland

Nieuws: De pensioenfondsen in Nederland beleggen ruim 14% van hun totale vermogen binnen de landsgrenzen, zo blijkt uit onderzoek van de Nederlandsche Bank (DNB). Eind maart was van de bijna 960 miljard aan belegd vermogen 134,9 miljard euro belegd in Nederland. Daarvan was 12,7 miljard euro in Nederlandse hypotheken geïnvesteerd en 1 miljard euro in het midden- en kleinbedrijf (MKB).

24 augustus

Grote problemen door vergrijzing in Nederland

Rapport: Drie Europese landen krijgen te maken met grote problemen door de vergrijzing. En Nederland hoort erbij, constateert het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag. De onderzoekers stellen in het rapport 'Shades of Graying' dat in Nederland, Slovenië en Luxemburg de overheidsuitgaven flink oplopen. Daardoor ontstaan grote economische problemen en misschien zelfs oplopende spanningen tussen generaties. Als het beleid niet verandert, kosten pensioen en zorg in de hele Europese Unie een steeds groter deel van het bruto binnenlands product. In ons land zullen de kosten stijgen van 10,6 procent van het bbp in 2010 naar 17,8 procent binnen 40 jaar. Zweden, Frankrijk en de meeste Oost-Europese landen komen er nog relatief goed vanaf in de cijfers van het Centrum.