Pensioenpad.nl

Informatiebron voor belangstellenden in pensioenen                                           
« vorige  1  2  3  4  5 6  7  8  9  10  11 volgende »

Uitgelicht nieuws

 

 


19 mei

Me Judice Economenpanel: Toekomst pensioenstelsel

Stelling 1 : Voor een houdbaar pensioenstelsel is het nodig dat de waarde van pensioenaanspraken van iedere generatie overeenkomt met het pensioenvermogen dat die generatie heeft opgebouwd.
Stelling 2: De toenemende flexibiliteit op de arbeidsmarkt maakt het onvermijdelijk dat op termijn 'defined benefit'-pensioencontracten overgaan in 'defined contribution'-pensioencontracten.

15 mei

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

7 mei

DNB: Pensioenfondsen rapporteren volledig over vermogensbeheerkosten, maar ruimte voor verbetering blijft

Nieuws : Uit de herrapportage van pensioenfondsen aan DNB blijkt dat uiteindelijk alle fondsen de vermogensbeheerkosten hebben gerapporteerd op verzoek van DNB. Dit is een positieve ontwikkeling, zeker omdat fondsen voor het eerst in detail over hun vermogensbeheerkosten moesten rapporteren.

2 mei

Deense Pensioenlessen

Opinie : Nederland zet een stapje terug op internationale pensioenranglijsten. We leveren onze positie van nummer één in, voorbijgestreefd door de Denen.

30 april

Er ligt nog veel meer verandering in het verschiet

Artikel : Het onderwerp pensioen behoort voor een commissaris meestal niet tot de meest urgente aandachtsgebieden. Voor veel bedrijfstakken is de pensioenregeling eenvoudigweg een gegeven. Maar de ‘tektonische verschuivingen’ die nu in het pensioenveld opdoemen, vereisen een andere benadering. Een bespiegeling door Paulus van den Bos, associate partner bij Axyos en advocaat bij CMS Derks Star Busmann.

28 april

Premiestaffels beschikbare premieregelingen 2015

Artikel : Staatssecretarissen Eric Wiebes en Jetta Klijnsma hebben de premiestaffels gepubliceerd die per 1 januari 2015 geldig worden.

23 april

Lakeman start klachtenlijn kleine partijen tegen DNB

Nieuws : Financieel activist Pieter Lakeman start met zijn Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (Sobi) een meldpunt voor kleine pensioenfondsen, verzekeraars en banken die zich gedupeerd voelen door toezichthouder de Nederlandsche Bank (DNB).

19 april

Rondshoppen voor pensioenuitkering loont!

Video : Eén miljoen werknemers hebben een pensioen bij een verzekeraar. Als je dan met pensioen gaat, moet je van de pensioenpot een levenslange pensioenuitkering kopen. Dat heet ook wel een lijfrente. Die lijfrente kun je aanschaffen bij de verzekeraar waar je je pensioen hebt opgebouwd, maar dat kan ook bij een andere verzekeraar. Doe dat vooral, want de uitkeringen per verzekeraar verschillen.

17 april

Beschikbare premieregeling altijd beter dan uitkeringsregeling

Opinie : De uitkering korten of de uitkering afhankelijk van rendementen maken, het komt linksom of rechtsom op hetzelfde neer. Alleen heb je in het eerste geval heel veel consultants, politici en vergaderingen nodig en in het tweede geval doet het systeem zelf het werk

15 april

PFZW wil belegger straffen bij laag rendement

Nieuws : Vermogensbeheerders krijgen nu wel een bonus als ze het goed doen, maar ze worden niet benadeeld als ze slechter dan de markt presteren. Dat klopt niet, stelt directeur Peter Borgdorff, van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) vandaag in Het Financieele Dagblad.

7 april

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

7 april

AFM, DNB en pensioenkoepel kritisch over wetsvoorstel Klijnsma

nieuws : De AFM, DNB en de Pensioenfederatie plaatsen kanttekeningen bij de contouren van het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK) zoals staatssecretaris Jetta Klijnsma dat afgelopen vrijdag bekend maakte. De belangrijkste wijzigingen die Klijnsma voorstelt zijn:

1 april

Jongeren betalen veel meer voor pensioen dan ze ooit zullen ontvangen

Opinie : De wet staat niet toe het pensioenstelsel te wijzigen om jongeren een rechtvaardiger systeem te bieden stelt Mark Heemskerk, hoogleraar pensioenrecht Radboud Universiteit Nijmegen.

27 maart

Uitzending van Meldpunt van Max over kleine pensioenen

Video : We gaan steeds later met pensioen. Toch worden kleine pensioentjes, van een korte werkperiode, nog steeds rond uw 65ste verjaardag ineens uitgekeerd. Dat kan grote gevolgen hebben voor uw huur-, partner- of zorgtoeslag. Meldpunt! ontving hier veel brieven over.

11 maart

Solidariteit, sterkmaker of splijtzwam?

Opinie: Solidariteit hebben we al sinds de gilden gezien als sterkmaker. Maar in onze moderne tijd dreigt het een splijtzwam te worden die de continuïteit van het stelsel bedreigt. Actuaris Jan Tamerus zet uiteen hoe ook in de toekomst jong en oud solidair kunnen blijven binnen een vernieuwd stelsel.

6 maart

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

20 februari

Lagere pensioenpremies en pensioenopbouw in 2014

Nieuws: In 2014 zijn de pensioenpremies voor het eerst in lange tijd gedaald. Dat blijkt uit een enquête die De Nederlandsche Bank heeft gehouden onder 25 grote pensioenfondsen. Deze daling hangt onder meer samen met de verlaging van de pensioenopbouw. Ook hebben in 2014 weer wat meer pensioenfondsen de pensioenaanspraken en –uitkeringen kunnen verhogen.

2 februari

De Pensioenmythe

Video van presentatie: Martin Pikaart, van huis uit wiskundige, is schrijver van het boek, ‘De Pensioenmythe’. Pikaart is al jaren kritisch ten aanzien van het altijd zo geprezen Nederlandse pensioenstelsel, dat jarenlang te boek stond als ‘het beste pensioenstelsel ter wereld’. Na lang te zijn weggehoond krijgt hij nu het gelijk aan zijn zijde: de Nederlandse pensioenfondsen blijken er veel minder goed voor te staan dat iedereen dacht, hetgeen zich onder meer uit in tot voor kort ondenkbaar geachte kortingen op de uitkeringen.

15 mei

Per 2016 pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar

Nieuws : Sinds 1 januari 2014 ligt de pensioenrichtleeftijd op 67 jaar. Het ziet ernaar uit dat deze met ingang van 2016 nog een jaartje omhoog gaat. Dit heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën kortgeleden aangegeven aan de Eerste Kamer.

13 mei

Nee tegen Europese bemoeienis pensioen

Nieuws : Nederland moet de 'gele kaart' trekken tegen de plannen van de Europese Commissie om zich te bemoeien met pensioenfondsen van lidstaten. Pieter Omtzigt van het CDA probeert de Tweede Kamer aan zijn kant te krijgen voor die gele kaart. Daarvoor dient hij een zogenoemde initiatiefnota in.

5 mei

Pensioen neemt ‘Belgiëroute’

Nieuws : Risicoadviseur Aon lijkt het vierde internationaal opererende bedrijf te gaan worden dat zijn Nederlandse pensioenfonds naar België verhuist.

1 mei

Beleggingsmix en rente-afdekking bepalend voor herstel pensioenfondsen

Artikel : De gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen is per saldo met 15% gestegen vanaf het begin in 2009 van de periode van herstelplannen. Daardoor is een kwart van de daling van de dekkingsgraad ten tijde van de kredietcrisis inmiddels goedgemaakt. Fondsen die veel belegden in aandelen en zich indekten tegen het risico van rentedaling zagen de grootste stijging.

28 april

Hoe denktank OESO onze arbeidsmarkt en pensioenen ziet

Artikel : De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft op 16 april het rapport Ageing and Employment Policies: Netherlands 2014 gepubliceerd (zie bijlage). Dit rapport bevat een analyse van de arbeidsmarkt voor ouderen in Nederland, met beleidsaanbevelingen voor het vergroten van het aanbod van en de vraag naar arbeid van ouderen.

27 april

Vergrijzing is juist goed

Artikel : Het zou best eens kunnen dat de helft van alle mensen die ooit de 65 zijn gepasseerd, vandaag leven. De aarde telt 600 miljoen 65+'ers en alsof dat nog niet erg genoeg is, zijn er 450 miljoen babyboomers zijn er in 2035 1,1 miljard mensen zo oud.

16 april

DNB laat fondsen nadenken over de toekomstbestendigheid van hun bedrijfsmodel

Nieuws : DNB wil dat pensioenfondsen, in het bijzonder een aantal kleine en middelgrote pensioenfondsen, nadenken over hun toekomstbestendigheid. Wanneer fondsen dit nalaten en niet op tijd maatregelen nemen, kunnen de belangen van hun deelnemers en gepensioneerden worden geschaad. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in onnodige verlaging van pensioenen. Om dat voor te zijn, vraagt DNB nu van deze pensioenfondsen om de regie te nemen in het onderzoek naar de eigen toekomstbestendigheid.

15 april

ABP kan pensioenen komende jaren niet verhogen

Nieuws : De ambitie van een waardevast pensioen is moeilijker waar te maken. Het ABP is niet positief over het nieuwe FTK.

12 april

Pensioenfondsen willen staatsrisico’s overnemen

Nieuws : De grootste pensioenfondsen van Nederland en de fondsen van enkele multinationals zijn bereid het overheidsrisico op schadeclaims over te nemen, als het kabinet een nieuw pensioen met meer beleggingsvrijheid zou invoeren. Het kabinet wilde dit risico zelf niet nemen, omdat de gevolgen van rechtszaken niet te overzien zouden zijn geweest.

5 april

Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op

Nieuws : Meer dan de helft van de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) bouwt geen pensioen op. Dit blijkt uit een gezamenlijke enquête van het ING Economisch Bureau en ZZP Barometer onder 1.050 zelfstandigen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn hoge kosten en een gebrek aan voldoende financiële middelen. Een derde van de ondervraagde ondernemers verwacht in de toekomst onvoldoende pensioeninkomen te hebben.

1 april

VERMOGENSBEHEERKOSTEN BIJ PENSIOENFONDSEN VERDUBBELD

Nieuws : Schaalvoordelen bij pensioenfondsen? Columnist David Hollanders becijfert juist dat de vermogensbeheerkosten van pensioenfondsen in 17 jaar tijd zijn verdubbeld. En dat is nog de conservatieve berekening. Hij vermoedt dat de privatisering van het ABP een verklarende factor is.

21 maart

Kabinet neemt advies Commissie Parameters over

Nieuws : Het Kabinet heeft vandaag het advies van de Commissie Parameters overgenomen en het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer. De Commissie Parameters heeft advies uitgebracht over de variabelen die pensioenfondsen gebruiken bij het bepalen van het te verwachten rendement.

Kabinet neemt advies Commissie Parameters over
   www.rijksoverheid.nl

De parameters voor pensioenfondsen zijn herijkt. De gevolgen hiervan verschillen per pensioenfonds. De nieuwe parameters kunnen leiden tot een verbetering of verslechtering van de herstelplannen, afhankelijk van de rekenmethodes die een fonds op dit moment hanteert. In een notitie bespreekt Robeco de vaststelling van de parameters en de mogelijke doorwerking ervan voor pensioenfondsen.
Gevolgen voor pensioenfondsen van Advies Commissie Parameters
   www.robeco.nl

18 maart

Discutabele Redenering Klijnsma Bij Governance Pensioenfonds En Medezeggenschap OR

Opinie: Klijnsma neemt steeds tot uitgangspunt dat het pensioenfondsbestuur niet gaat over de (inhoudelijke) arbeidsvoorwaarde pensioen, maar ‘ slechts’ over de uitvoering. Dit uitgangspunt lijkt op het eerste oog in lijn met de Pensioenwet, maar blijkt – bij nadere bestudering – te kort door de bocht.

8 maart

Fiduciair of wolf in schaapskleren?

Opinie: Naar aanleiding van het verhaal 'Rumoer om pensioenfondsen' ontving de redactie van OverGeld.nl van de Telegraaf een gastcolumn van Michael van Bemmelen. Hij behandelt daarin onder meer de situatie bij de Nederlandse pensioenfondsen PME en PMT.

25 februari

Administratie pensioenfondsen moet fors aangepakt

Artikel: De pensioenadministraties van de pensioenfondsen moeten drastisch worden aangepast. Bijna 40 procent van de fondsen staat nu voor de keuze om een strategische beslissing te nemen over de toekomst van de uitvoeringsorganisatie. Maar niet alle pensioenfondsen lijken doordrongen te zijn van de impact van de aanstaande veranderingen.

20 februari

Waarom 11 miljard meer pensioenpremie NIETS oplevert

Videos: Robin Fransman, wie kent hem niet? Fransman weet dingen. Doet dingen. En vooral, kan als geen ander dingen duiden met Duplo. Dus heeft DasKapital hem en zijn vrachtwagenlading Duplo bevrijd uit de TedXschuilbunker van Lex Hoogduin en in een fatsoenlijke studio gezet. Met één vraag. LEG HET ONS UIT.

17 februari

Reëel tekort van ABP is €126 miljard

Rapport: Het grootste pensioenfonds van Nederland, het ABP, komt €126 miljard te kort als het wil voldoen aan de verplichtingen inclusief toekomstige indexatie en een inhaal van de gemiste indexatie. Dit stellen Martin Pikaart en Roland van Gaalen in het rapport ’Waar komt dat tekort van het ABP vandaan?’

30 januari

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW