Pensioenpad.nl

Informatiebron voor belangstellenden in pensioenen                                           
« vorige  2  2  3  4 5  6  7  8  9  10  11 volgende »

Uitgelicht nieuws

 

 


26 augustus

Pensioenfondsen in problemen door lage rente

Video: De historisch lage rente zorgt voor een dekkingsgraad bij de Nederlandse pensioenfondsen die nu al daalt richting de 100 procent.

22 augustus

Position paper Financieel Toetsingskader

Standpunt: Het wetsvoorstel aanpassing Financieel Toetsingskader bevat op onderdelen positieve aspecten. Toch plaatst de Pensioenfederatie bij belangrijke onderdelen van het wetsvoorstel FTK kritische kanttekeningen.

22 augustus

Snelle stijging levensverwachting

Nieuws: In augustus publiceerde het CBS weer een update van de levensverwachting. En wat zien we? De levensverwachting van de Nederlanders is in 2013 niet heel erg gewijzigd ten opzichte van die van 2012.

14 augustus

Pensioenopbouw kan best nog lager, als indexatie maar terugkomt

Discussie: Een uniforme pensioenregeling voor heel Nederland. Met daarin een opbouw die nog lager is dan de maximale 1,875% die het kabinet invoert voor 2015 – overigens te compenseren met een grote kans op indexatie. Het zijn de opvallende elementen in het plan dat Rob de Brouwer en Willem Schuddeboom maakten voor het Nederlandse pensioenstelsel.

12 augustus

Alternatieven voor de doorsneesystematiek

Commentaar: In het Nederlandse stelsel van collectieve, aanvullende pensioenen betalen deelnemers hetzelfde premiepercentage (doorsneepremie) en bouwen daarmee pensioen op volgens hetzelfde opbouwpercentage (doorsneeopbouw). Het gebruik van deze doorsneesystematiek stamt uit het midden van de vorige eeuw, maar krijgt steeds meer kritiek te verduren, omdat het tot herverdeling kan leiden tussen deelnemers.

7 augustus

Moody’s: vergrijzing drukt zwaar op groei

Nieuws: Vergrijzing zal de komende twintig jaar wereldwijd tot een 'significant' lagere groei leiden, stelt Moody's in een woensdag verschenen rapport.

5 augustus

LEIJTEN TOONT AAN: LANGDURIGE ZORG IS BETAALBAAR EN KAN EERLIJKER

Nieuws: SP-Kamerlid Renske Leijten presenteert vandaag de doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB) voor een alternatieve manier om premie voor de langdurige zorg (AWBZ) te heffen. De doorrekening laat zien dat AWBZ-premies al jaren niet volledig terecht komen bij de zorg en dat de zorgpremies een stuk eerlijker kunnen door de premie over alle schijven van de belasting te heffen. Nu gebeurt dat alleen over de eerste twee schijven van de belasting.

31 juli

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

29 juli

Paul van der Kwast: je eigen huis als pensioenpot, wat kun je doen?

Commentaar: De behoefte om de eigen woning in te zetten als bron van inkomsten neemt toe in Nederland. Maar banken en verzekeraars houden zich muisstil, signaleert Paul van der Kwast.

23 juli

Nieuwsbrief Pensioen 23 juli 2014

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
AFM kijkt naar verlagingsinformatie
‘ZZP-pensioenfonds’ geen officieel pensioenfonds
Vermogensbeheerkosten in jaarverslag
Wetsvoorstel pensioencommunicatie naar Raad van State
Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader (FTK) naar Tweede Kamer
Tarieven toezicht 2014
Pensioen3daagse: doet u ook weer mee?
Reacties op AFM-agenda 2015
Publicaties en presentaties

17 juli

Links konijn vreet pensioen op

Commentaar: Commentaar van de "pollutiek absolute incorrecte" website Tref.europa

16 juli

Veranderingen pensioenregels voor helft werkgevers nog niet duidelijk

Nieuws: Acht op de tien Nederlandse werkgevers weten dat ze hun pensioenregeling moeten aanpassen, maar de helft weet nog steeds niet exact wat zij moeten wijzigen. Een op de zeven organisaties weet bovendien niet of zijn huidige pensioenregeling voldoet aan de nieuwe regels. Dat is opvallend, want de versobering van het fiscale kader, waar de Eerste Kamer onlangs mee instemde, heeft gevolgen voor bijna alle pensioenregelingen. De wijzigingen gelden per 1 januari 2015. Dat geeft werkgevers nog maar zes maanden de tijd.

1 juli

Nederlander ziet pensioentoekomst somber in

Onderzoek: Veel Nederlanders gaan er vanuit dat ze door de crisis straks niet alleen later met pensioen kunnen, maar straks ook minder te besteden hebben. Pensioenexpert van Robeco Jacqueline Lommen legt uit waarom die vrees terecht is.

24 juni

Algemene benchmark Pensioen 2014

Marktanalyse: Voor het vierde opeenvolgende jaar heeft AWVN een survey uitgevoerd op de hoofdpunten van de pensioenregelingen van 93 pensioenfondsen. Aangezien ca. driekwart van alle werknemers verzekerd is via één van deze fondsen, geeft dit een goed beeld van de Nederlandse pensioenmarkt.

17 juni

OR moet instemmingsrecht krijgen over arbeidsvoorwaarde pensioen

Nieuws: De OR moet instemmingsrecht krijgen over voorgenomen besluiten van de ondernemer over de pensioenovereenkomst, zonder nog langer onderscheid te maken tussen pensioenuitvoerders. Dit is een van de aanbevelingen in het ontwerpadvies Instemmingsrecht OR over de arbeidsvoorwaarde pensioen dat de SER a.s. vrijdag 20 juni in de openbare raadsvergadering zal vaststellen.

16 juni

Kapitale kwestie

Discussie: De impact van pensioenkeuzes is groot, de desinteresse in het onderwerp zo mogelijk nog groter. Werkgevers laveren tussen hun verantwoordelijkheid en de onwetendheid van werknemers.

8 juni

Werknemers moeten volledige compensatie krijgen voor pensioenverlaging

Opinie: Werkgevers hebben afgelopen weken een klein feestje gevierd. De Eerste Kamer heeft immers ingestemd met de Wet VMO (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen). Die wet zorgt vanaf 1 januari 2015 dat veel werkgevers minder pensioenpremies gaan betalen door een lagere pensioenopbouw.

6 juni

Hef ons pensioenstelsel op

DFT Debat: Ooit was ons pensioen goed geregeld, nu gaat er van alles mis. En het stelsel is zo complex dat zelfs politici er niets van snappen. Hoe moeten we verder? Daarover debatteren drie pensioendeskundigen in het Krant Café van De Telegraaf. ‘Sluit de pensioenfondsen en laat...

2 juni

Werknemer blij met verplicht pensioen

Rapport: Drie van de vier Nederlandse werknemers zijn blij dat hun werkgever automatisch een pensioenregeling aanbiedt. Zij zijn het ermee eens dat ze verplicht pensioen opbouwen bij hun baas en dat niet zelf hoeven te regelen. Dat blijkt uit onderzoek van Aegon naar de pensioenvoorbereiding van mensen in loondienst.

28 mei

Pensioenkloof tussen mannen en vrouwen nog steeds groot

Opinie: Het aandeel vrouwen van 65 jaar en ouder met een aanvullend pensioen is tussen 2000 en 2012 flink toegenomen. Wel is dit aandeel nog steeds aanmerkelijk lager dan bij mannen. Ook ontvangen vrouwen gemiddeld de helft minder aan aanvullend pensioen dan mannen.

   zie ook:(2012) en    zie ook:(2014)

26 mei

Webinar en seminar over FTK

Aankondiging: Aon Hewitt houdt u de komende tijd op de hoogte van de ontwikkelingen rond het FTK. Twee dagen nadat het wetsvoorstel is gepubliceerd, besteden zij er aandacht aan via een webinar. Daarnaast organiseert Aon Hewitt in juni seminars voor werkgevers en voor pensioenfondsen.

27 augustus

Langlevenrisico verzekeren?

Commentaar: Medische ontwikkelingen gaan snel. Dat zien we terug in de stijgende levensverwachting. Niemand weet wat de levensverwachting zal zijn van de generatie die over een halve eeuw met pensioen gaat. Het is een onbetaalbaar openeindrisico. PBM legde aan vier personen uit de branche de volgende stelling voor: ‘Het langlevenrisico is op macroniveau niet te verzekeren.’

25 augustus

Ouderenorganisaties luiden de noodklok:

Standpunt: Stapeling van oude en nieuwe maatregelen leiden tot fors lagere toekomstig bereikbare pensioenen voor werknemers. Door het zes jaar lang niet indexeren van hun pensioenopbouw, het fors verlaagde opbouwpercentage en de voorgestelde aanpassing van het financieel toetsingskader (FTK) kan hun toekomstig bereikbare aanvullend pensioen tot 48% dalen. Deze uitholling van de pensioenen geldt niet alleen voor werknemers, maar ook voor gepensioneerden.

20 augustus

Vrouwen worden depressief van hun gepensioneerde man thuis

Standpunt: Wanneer mannen men pensioen gaan of om een andere reden een punt zetten achter hun professionele loopbaan, komen er bij hun echtgenotes vaak slapeloosheid, stress en depressies voor.Mannen die stoppen met werken vormen een bedreiging voor de geestelijke gezondheid van hun echtgenotes en niet alleen als ook zij al met pensioen is……..

13 augustus

Werkkostenregeling maakt pensioenopbouw over 30%-vergoeding mogelijk

Nieuws: Op grond van de fiscale wetgeving mag pensioen worden opgebouwd over alle loonbestanddelen die behoren tot het fiscale loon, met uitzondering van de auto van de zaak (en variabele loonbestanddelen in het geval van eindloonregelingen). Het is daarom toegestaan pensioen op te bouwen over belaste vergoedingen en verstrekkingen.

12 augustus

Nederlanders gaan bij voorkeur eerder met pensioen

Nieuws: Als ze mogen kiezen werken Nederlanders liever meer uren per week dan dat ze later met pensioen gaan. Dit blijkt uit de eerste resultaten van het vooronderzoek van Namens Nederland.

11 augustus

Vrouwen bereid in te leveren op pensioen zolang pensioenfonds duurzame investeringen doet

Nieuws: Bijna de helft van de pensioenfondsdeelnemers zou genoegen nemen met een iets lager rendement zolang de investeringen in hun ogen maatschappelijk verantwoord zijn. Dit geldt met name voor vrouwen. Dit blijkt uit onderzoek van TIAS/Tilburg University.

6 augustus

Rokers leven gemiddeld 8 jaar minder lang dan niet-rokers

Nieuws: Rokers leven gemiddeld bijna acht jaar minder dan niet-rokers. Ex-rokers beperken de schade, maar verliezen niettemin gemiddeld iets meer dan twee en een half jaar. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) waarvan de resultaten dinsdag zijn bekendgemaakt.

4 augustus

WANTROUWEN OP DE BEURS: ‘DAN WEET JE DAT JE WORDT VERNAGGELD’

Nieuws: De financiële markten zijn inmiddels zo complex dat ook Nederlands grootste belegger APG de markt niet meer vertrouwt. Beurzen liggen al enige tijd onder vuur vanwege mogelijke manipulatie door flitshandelaren. Maar nu blijkt dat ook in de ondoorzichtige dark pools wordt gerommeld. ‘De markt is een puinhoop.’

29 juli

Nieuwe belastingplannen drama voor gepensioneerden

Commentaar: Een drama? Ja, zo zou je het wel kunnen noemen. De nieuwe belastingplannen die het kabinet eind deze zomer zal presenteren pakken desastreus uit voor gepensioneerden.

28 juli

Zo wordt AOW bijstanduitkering

Opinie: Door de fiscalisering van de AOW leveren mensen met een aanvullend pensioen bijna alles in, schrijft Martin van Rooijen

25 juli

Pensioensituatie grootverdiener kans voor adviseur

Nieuws: Volgens Edmond Halley, pensioenadviseur en opleider, hoeven medewerkers met een salaris van meer dan een ton er vanaf 2015 helemaal niet op achteruit te gaan. De recente berichten over enorme pensioenschade in de media kloppen alleen als geen rekening wordt gehouden met kostenloze compensatie door de werkgever en het gebruiken van de vrijvallende premie voor andere financiële instrumenten, zegt Edmond Halley.

21 juli

PENSIOENOPBOUW BOVEN €100.000,- : BINNEN OF BUITEN HET FONDS?

Nieuws: De aanpassing van het fiscale kader voor pensioenopbouw leidt tot een knip in uw pensioenregeling. Als het aan de Staatssecretaris van Financiën ligt dan gelden er straks andere regels voor het deel onder de 100.000 euro dan voor het deel erboven (100k+). Het uitvoeren van het zogenaamde 100k+ pensioen in hetzelfde pensioenfonds als die waarin de middelloon- of beschikbare premieregeling wordt uitgevoerd, lijkt door een aantal actuele veranderingen in de wet niet meer voor de hand te liggen.

30 juni

Regeling inkomensondersteuning AOW vervangt MKOB

Nieuws: Ouderen krijgen vanaf 1 januari 2015 een inkomensondersteuning boven op hun AOW die afhankelijk is van het aantal jaren dat men in Nederland heeft gewoond. De inkomensondersteuning wordt daarmee gekoppeld aan de in Nederland opgebouwde AOW. Hiervoor wordt de nu bestaande MKOB-regeling vervangen door een nieuwe regeling.

25 juni

Pensioenregels zorgen volgens Klijnsma voor meer rust

Nieuws: Nieuwe regels voor pensioenfondsen zorgen vanaf volgend jaar voor meer rust en stabiliteit in de pensioenwereld. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken zegt dat over een wetsvoorstel dat ze woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

20 juni

Kockelkoren: Mensen horen niet het eerlijke pensioenverhaal

Nieuws: ‘De wijze van informatieverstrekking geeft onvoldoende overzicht en inzicht. We moeten nu al aan de bak en het eerlijke verhaal eenvoudig vertellen.’

18 juni

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

17 juni

Pensioensector pleit voor taskforce pensioenhervorming

Manifest: Er moet een fundamentele discussie vanuit de politiek komen over het huidige pensioenstelsel in de vorm van een taskforce pensioenhervorming met een breed maatschappelijk mandaat. Dit is een van de conclusies in het Pensioenmanifest dat recent naar de staatssecretaris Klijnsma, de Stichting van de Arbeid en de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gestuurd.

11 juni

Marketupdate in gesprek met Herman Meester

Interview: Marketupdate sprak onlangs met Herman Meester. Meester studeerde rechten en heeft zich verdiept in de economie. Daarbij heeft hij zich gespecialiseerd in de modern monetary theory (MMT), een beschrijvende economische theorie die de geldstromen volgt in de economie.

6 juni

Sociale interacties en de uittredingsleeftijd

Rapport: Dit paper onderzoekt de rol van sociale interacties bij de beslissing op welke leeftijd te stoppen met werken en met pensioen te gaan. Sociale interacties zijn van belang voor de uittredingsbeslissing. Deze bevinding volgt uit eigen onderzoek op basis van enquêtevragen. Dit is een Engelstalige publicatie.

29 mei

Investeren pensioenfondsen al veel in Nederland?

Opinie: De politiek wil dat pensioenfondsen meer in Nederland investeren om zo de Nederlandse economie te stimuleren. Je kunt je afvragen of het de missie is van Nederlandse pensioenfondsen is om dat te doen. Maar laten we eerst eens bekijken hoeveel de fondsen al in Nederland investeren en of dat veel of weinig is.

28 mei

Werknemers geven voorkeur aan zekerheid in pensioen

Opinie: Werknemers die via hun werkgever pensioen opbouwen blijken, desgevraagd, vooral voorkeur te geven aan financiële zekerheid voor hun oude dag. Het merendeel wil geen lager pensioen, ook al betekent dit langer doorwerken en/of een hogere pensioenpremie. Een opvallend grote groep heeft daarentegen geen mening over de gevraagde pensioenkwesties.