Pensioenpad.nl

Informatiebron voor belangstellenden in pensioenen                                           
« vorige  1  2  3 4  5  6  7  8  9  10  11 volgende »

Uitgelicht nieuws

 

 


27 januari

Geëiste premiedaling komt niet van de grond

Nieuws: Als de pensioenopbouw omlaag gaat, dan moeten de premies ook dalen. Dat was een harde voorwaarde van parlementariërs twee jaar geleden toen het kabinet besloot de fiscale pensioenruimte verder te beperken. Anders zouden werknemers immers de dupe worden van de versobering, omdat zij dan hetzelfde of meer moeten betalen voor minder pensioen.

24 januari

SER presenteert gedeelde analyse en visie op pensioen in de toekomst

Nieuws: In het kader van de nationale pensioendialoog heeft de SER vier varianten verkend om ons pensioenstelsel te ontwikkelen en te versterken. Deze varianten zijn beoordeeld op basis van een aantal cruciale criteria. De nadruk in dit ontwerpadvies en in deze fase van de pensioendialoog ligt op de analyse van de varianten, nog niet op een keuze hiertussen.

22 januari

Nibud: koopkracht 2015 minder positief dan loonstrookje

Nieuws: Het Nibud ziet dat de koopkrachtontwikkeling in 2015 in de meeste gevallen minder positief is dan het loonstrookje aangeeft. Daarom waarschuwt het Nibud consumenten niet te blij te zijn als ze hun salarisstrook deze week onder ogen krijgen. Niet alle koopkrachtbepalende elementen worden meegenomen op het loonstrookje. Zo zijn de inflatie, de veranderingen in de toeslagen, de hervorming van de kindregelingen en de hogere zorgpremie niet zichtbaar op de salarisstrook.

15 januari

Naar een toekomstbestendig tweede-pijlerpensioen

Nieuws: Maatschappelijke ontwikkelingen hebben impact op het pensioenstelsel. In de Nationale Pensioendialoog die Staatssecretaris Klijnsma heeft geïnitieerd wordt de vraag gesteld welke aanpassingen nodig zijn in de vormgeving van het stelsel om het stelsel te laten meebewegen met deze ontwikkelingen.

22 december

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

19 december

CBS: AOW-leeftijd stijgt vanaf 2022 verder door koppeling aan levensduur

Nieuws: Volgens het regeerakkoord wordt de ontwikkeling van de AOW-leeftijd vanaf 2022 gekoppeld aan de toename van de levensduur. Uitgaand van de vandaag gepubliceerde CBS prognose voor de levensduur, zal de AOW-leeftijd hierdoor vanaf 2022 stapsgewijs verder verhoogd worden. In 2060 zal de AOW-leeftijd dan naar verwachting op 71,5 jaar uit komen.

16 december

Koopkrachtstijging 2015 niet voor AOW’ers

Nieuws: Veel Nederlanders krijgen iets meer te besteden dan verwacht op Prinsjesdag: 0,75 procent in plaats van 0,5 procent. Maar dat geldt niet voor AOW’ers, zo blijkt uit cijfers van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

5 december

Advies IMF: ontlast de jongeren, desnoods ten koste van de ouderen

Nieuws: De beste manier om de Nederlandse economie uit het slop te halen is het ontlasten van de jongere generaties, desnoods ten koste van de oudere. Dit is de belangrijkste aanbeveling van het International Monetaire Fonds (IMF) aan de Nederlandse regering.

1 december

Onderzoek vermogensopbouw als alternatief voor het huidige pensioen

Nieuws: Een adequaat pensioen opbouwen tegen beheersbare uitvoeringskosten wordt bij een hoge arbeidsmobiliteit binnen en tussen branches (zoals in de horeca, de uitzendsector, schoonmaak en detailhandel) een steeds lastiger opgave.

26 november

Toekomstbestendigheid levensverzekeraars onder de loep

Rapport: DNB spoort levensverzekeraars aan om hun bedrijfsmodellen toekomstbestendig te maken zodat zij blijvend kunnen voldoen aan de langlopende verplichtingen aan polishouders. De levensverzekeringsmarkt staat namelijk onder druk: traditionele winstbronnen drogen op en kostenbesparingen zijn hard nodig. DNB en de sector zijn met elkaar in gesprek over dit thema.

20 november

Tjitsger Hulshoff, “Hoezo pensioeninnovatie als het al bestaat?”,

Commentaar: De toekomst van het pensioenstelsel staat ter discussie en vorige week kwam een aantal pensioenexperts met een plan om het stelsel te vernieuwen. Volgens een andere  pensioenexpert, Tjitsger Hulshoff, bestaat dit systeem al jarenlang, terwijl er in het nieuwe plan gevaarlijke randjes zitten waardoor we de facto niet meer over een pensioen praten zoals dit nu wettelijk gedefinieerd is.

29 oktober

Autobezit onder 65-plussers verdubbeld

Nieuws: Het autobezit onder 65-plussers is in de periode 2000 tot 2014 flink gestegen. Het aantal verdubbelde van ruim 750.000 naar bijna 1,5 miljoen.

27 oktober

Pensioenklap zal hard aankomen

Nieuws: Het duurt wel even voordat de pensioenfondsen zijn hersteld van de economische crisis. Zelfs de dertigers van nu zullen de gevolgen voelen.

10 september

DE STILLE VERBOUWING VAN PENSIOEN, ZORG, WERK EN WONEN

Rapport: De ingrijpende hervormingen van de kabinetten-Rutte zullen voor vermogende Nederlanders compleet anders uitpakken dan voor mensen met een kleine portemonnee. Dat blijkt uit een Position Paper analyse van het economisch bureau van ING (.pdf). Rijkere Nederlanders worden geconfronteerd met grotere financiële risico's bij het zeker stellen van zaken als pensioen en zorg. Mensen met lagere inkomens lopen financieel minder grote risico's, maar zijn wel veel tijd kwijt, bijvoorbeeld omdat ze langer moeten doorwerken voor hun pensioen of omdat ze als mantelzorger voor familieleden aan de slag moeten.

10 september

Enschede hakt knoop door: eerst pensioen opeten, dan pas bijstand

Nieuws: Het pensioen is niet heilig meer voor wie een beroep op de bijstand wil doen. Wie volgend jaar een uitkering aanvraagt zal als het aan de gemeente Enschede ligt eerst zijn oudedagsvoorziening moeten opeten.

9 september

Nieuwe levensverwachting heeft weinig impact op dekkingsgraad pensioenfondsen

Nieuws: Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) heeft vandaag ”de nieuwe verwachting van de overlevingskansen voor de Nederlandse bevolking” gepresenteerd. De nieuwe waarnemingen en voorspellingen, gepubliceerd in de Prognosetafel AG2014, zijn in lijn met de in september 2012 afgegeven prognose. Het AG verwacht daarom geen grote aanpassingen in de technische voorzieningen van de meeste pensioenfondsen en verzekeraars.

3 september

Zorgpremie en belasting voor ouderen omhoog

Nieuws: Ouderen gaan de komende jaren meer belasting en meer zorgpremie betalen. Een aantal belastingvoordelen voor ouderen wordt verlaagd of geschrapt. Dat heeft het kabinet vorige week afgesproken met oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP, melden bronnen aan RTL Nieuws. De maatregelen gelden voor 2016 en 2017 en worden op Prinsjesdag gepresenteerd.

29 augustus

Issuemonitor 2014 Pensioenen

Rapport: Voorjaarsmeting van periodiek onderzoek naar de beleving van burgers over de oudedagsvoorziening en trends en ontwikkelingen op dit terrein.

28 augustus

Belangenorganisaties hekelen koopkrachtverlies ftk

Commentaar: Kritiek op de aanscherping van indexatieregels in combinatie met hogere buffereisen: dat is gemene deler in de kritiek op het ftk die belangenorganisaties komende 3 september in de Tweede Kamer leveren. Hoogleraar Sweder van Wijnbergen verwacht weinig gehoor voor de kritiek.

30 januari

200 miljard winst, maar geen euro naar gepensioneerden

Nieuws: Het is moeilijk te begrijpen: Nederlandse pensioenfondsen hebben een fantastisch jaar gedraaid, maar toch kan bijna geen enkel pensioenfonds de pensioenen verhogen.

29 januari

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

26 januari

De haalbaarheidstoets

Nieuws: Het spande er nog even om, maar na goedkeuring door de Eerste Kamer is het nieuwe financieel toetsingskader (FTK) met ingang van het nieuwe jaar toch echt een feit. Veel implementatietijd wordt u hierbij - na een toch al bewogen jaar - niet gegund. Zo dient u vóór 1 juli uw beleidskader ABTN en uitvoeringsovereenkomst aan de nieuwe eisen van het FTK aan te passen. Bovendien zullen veel fondsen een nieuw herstelplan moeten opstellen met als deadline 1 juli. Daarnaast wordt door de toezichthouder vóór 1 oktober een zogenaamde (aanvangs)haalbaarheidstoets verwacht.

20 januari

Inbreng PFZW in de Nationale Pensioendialoog

Nieuws: Allereerst hoeft wat ons betreft het pensioenstelsel niet helemaal op de schop. We moeten zuinig zijn op de verworvenheden die ons veel gebracht hebben. De wereld verandert. Het pensioenstelsel verandert. Wij veranderen. Maar sommige dingen veranderen niet. Onze waarden die de basis vormen voor alles wat we doen, staan nog altijd recht overeind. Waarden als ‘Bescherming tegen het onvoldoende zelf regelen van een risico dat je anders niet kunt dragen’ en ‘Risicodeling binnen én tussen generaties’.

15 januari

Position Paper DNB ten behoeve van de nationale pensioendialoog

Nieuws: Nederland heeft internationaal gezien een goed pensioenstelsel. Een stelsel waarvan de financiële houdbaarheid bovendien verder wordt vergroot met het verhogen van de pensioenleeftijd en door de invoering van het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK). Toch zijn fundamentele veranderingen nodig om de toekomstbestendigheid van het stelsel te waarborgen.

6 januari

Ouderen krijgen dit jaar tot 500 euro extra

Nieuws: Goed nieuws voor alle gepensioneerden, gehuwd of ongehuwd. U krijgt dit jaar veel meer te besteden. Per persoon tot wel 500 euro netto voor het hele jaar. Dat blijkt uit berekeningen van RTL Z en MPD, de uitvoerder van pensioenfonds PNO Media. De berekeningen gelden voor alle Nederlandse gepensioneerden.

19 december

REGERING PASSEERT PARLEMENT INZAKE PENSIOENEN

Nieuws: Gerommel aan het pensioenfront. Binnen de EU zijn pensioenen hoofdzakelijk een nationale bevoegdheid. Ze zijn onderdeel van het arbeidsrecht en sociale zekerheid en over die beleidsterreinen gaan de nationale lidstaten. Echter een nieuwe Europese richtlijn beoogt een forse volgende stap te zetten naar een Europese pensioenmarkt.

5 december

Generatie- en premie-effecten aanpassing pensioenregels 2015

Nieuws: Kamerleden voor het CDA in de Eerste en de Tweede Kamer hebben het CPB gevraagd om de generatie- en premie-effecten te bepalen van de voorgenomen aanpassing van de regels voor pensioenfondsen per 1 januari 2015 en enkele alternatieven.

1 december

DNB: Niet alle Nederlandse verzekeraars doorstaan stresstest

Nieuws: DNB maakte gisteren bekend dat een meerderheid van de Europese verzekeraars op basis van de cijfers van eind 2013 zowel vóór als na stress voldoen aan de zogenoemde Solvency Capital Requirement (SCR). Maar bijna een kwart doet dat niet en daar zitten ook Nederlandse verzekeraars bij.

28 november

Kamerbrief voortgang verkenning inzet pensioen voor aflossing woningschuld

Nieuws: Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de verkenning naar de mogelijkheid om pensioen in te zetten voor de aflossing van de woningschuld.

27 november

Pensioen aanvullen met lijfrente?

Lezersvraag: Via mijn werkgever heb ik (52) een pensioenregeling, maar die is niet echt riant. Ik verwacht dan ook een flinke terugval in inkomen als ik over vijftien jaar met pensioen ga. Nu las ik dat ik naast mijn pensioen via een lijfrente wat extra kan opbouwen. Mijn salaris bedroeg vorig jaar €54.000.

20 november

Teken de petitie voor een goed pensioen

Petitie: De Eerste Kamer bespreekt binnenkort de nieuwe pensioenregels van staatssecretaris Klijnsma. De FNV vreest dat mensen hierdoor fors aan koopkracht gaan inleveren. De pensioenen dreigen namelijk zeker de komende tien jaar niet mee te stijgen met de prijzen.

20 november

DOORSNEESYSTEMATIEK Veranderen of behouden?

Rapport: De werkgroep Doorsneepremie - ingesteld door de Commissie Pensioenen van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) - heeft, met het oog op de Nationale Pensioendialoog, onderzoek gedaan naar de doorsneesystematiek. Deze systematiek is immers bij uitstek een actuarieel thema.

28 oktober

Nabestaandenpensioen pakt lager uit

Nieuws: De nieuwe pensioenregels hebben impact op het inkomen van nabestaanden. Vanaf 1 januari 2015 gaat het nabestaandenpensioen veelal omlaag. Het is daarom verstandig dat partners hun situatie goed bekijken, adviseert Bram van Eijndthoven, hoofd van het ING Fiscaal Bureau.

25 oktober

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

10 september

UFR maskeert gevaarlijke correlatie tussen langleven risico en lage rente

Nieuws: Het nieuwe FTK biedt pensioenfondsen geen ruimte om een aanpassingsmechanisme in te voeren voor de toenemende levensverwachting; dit element uit het reële contract heeft het niet gehaald, mede uit angst voor invaarrisico’s. Een toenemende levensverwachting moet worden opgevangen (achteraf) in het herstelplan of via een lagere indexatie wanneer het fonds niet in onderdekking is

9 september

Twee pensioenvoorstellen.

Nieuws: Pensioen moet ingaan, wanneer je AOW krijgt. En pensioen mag niet te vroeg worden afgekocht, zodat je niet je hele afkoopsom kwijtraakt. Sinds twee jaar wordt de AOW-leeftijd stapje voor stapje verhoogd. De eerste jaren wordt de leeftijd met één maand per jaar. Dit betekent dat je in 2014 AOW krijgt vanaf het moment dat je 65 jaar en 2 maanden oud bent.

3 september

Nieuwe pensioenregels slaan gat in koopkracht

Nieuws: De vakcentrales CNV, FNV en VCP vrezen dat mensen door de nieuwe pensioenregels fors aan koopkracht gaan inleveren. Ook het aanpassen van het pensioen aan de gestegen prijzen wordt zeer moeilijk. In een Position Paper geven de drie centrales hun visie op dit nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK). Dit kader is volgens de drie centrales niet generatie- en toekomstbestendig en verschuift de pensioendilemma’s naar de lange termijn

2 september

Wetsvoorstel Pensioencommunicatie naar Tweede Kamer

Nieuws: Het motto van het wetsvoorstel luidt: Het kan duidelijker, korter en overzichtelijker. Maar het moet volgens de toelichting mensen ook een niet te rooskleurig beeld geven.

28 augustus

AG kan levensverwachting nog beter voorspellen met vernieuwd model

Nieuws: Het Actuarieel Genootschap (AG) presenteert in september de nieuwste prognoses van de levensverwachting. Het rekenmodel is vernieuwd ten opzichte van 2012. Volgens het AG moet dit de kans verkleinen op toekomstige tegenvallers voor pensioenfondsen als gevolg van een hogere levensverwachting.