Pensioenpad.nl

Informatiebron voor belangstellenden in pensioenen                                           
« vorige  1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11 volgende »

Uitgelicht nieuws

 

 


26 juni

Uitsluiten gepensioneerden belastingverlaging schande

Artikel: Het is onvoorstelbaar dat het kabinet gepensioneerden wil uitsluiten van de grote belastingverlaging, die het met de voorgenomen belastinghervorming wil doorvoeren. Het passeren van gepensioneerden bij deze belastingverlaging is een vorm van discriminatie en een nationale schande.

24 juni

Koopkracht en werkgelegenheidseffecten lastenmaatregelen belastingherziening

Brief: In deze brief worden de inkomenseffecten geschetst van de plannen om de loon-/inkomstenbelasting voor werkenden (in box 1) te verlagen. Let op: in de kop van de brief staat wel "koopkracht en werkgelegenheidseffecten ", maar in de brief zelf gaat het om inkomenseffecten! Werkenden gaan er qua (netto) inkomen gemiddeld zo'n 2% à 4% op vooruit, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden blijven op de nullijn staan.

19 juni

Willen VVD en CPB soms helemaal geen senioren op de werkvloer?

Opinie: De langdurige werkloosheid onder ouderen neemt toe en is een verontrustende ontwikkeling. Volgens Harrie Verbon erkent het CPB niet hoe de werkelijkheid van oudere werknemers in elkaar steekt. Het probleem wordt versmald tot een probleem dat werknemers niet genoeg solliciteren en te hoge looneisen hebben.

31 mei

Café Weltschmerz – Kafka en DNB, Arno Eijgenraam, deel 3

Interview: “Het geweten van de Nederlandse Bank is in slaap gesust!” Deze woorden komen uit de mond van Arno Eijgenraam. Tot in 2012 was hij actuaris binnen de Nederlandse Bank. Sindsdien zelfstandig actuaris, die zich inspant voor organisaties die door het huidige beleid van de Nederlandse Bank in conflict raken. De uitspraken door Jan van Walsum en Pieter Lakeman, in de twee eerdere interviews over dit onderwerp met Erik de Vlieger, worden door Eijgenraam volmondig beaamt. “De Nederlandse Bank maakt gebruik van verouderde modellen en ze weten dit ook”, aldus Eijgenraam.

28 mei

Mercer lanceert online app voor pensioenplanning

Nieuws: Het wereldwijde pensioen- en HR advieskantoor Mercer heeft de online applicatie ‘Pensioenpod.nl’ gelanceerd. De app, die werknemers helpt met hun pensioenplanning, bevat alle belangrijke pensioengegevens waardoor werknemers in een opslag hun lasten kunnen afzetten tegen hun kapitaal. Thans werkt het voor deelnemers van APG en PRWI.

28 mei

Ouderenorganisaties willen af van ‘onnodige’ bufferopbouw

Interview: Een persoonlijke beleggingsrekening waarin de resultaten van het pensioenfonds elk jaar worden verwerkt. Zo moet het toekomstige pensioenstelsel er volgens diverse ouderenorganisaties uitzien. Daarbij staat voorop dat vooral huidige werknemers en gepensioneerden profiteren van meevallers, en niet pas een volgende generatie.

22 mei

Ouderen zijn nieuwe melkkoe van het kabinet

Opinie: Er wordt ondubbelzinnig omgesprongen met de belofte die ooit achter het pensioenstelsel schuilging. In toenemende mate maakt het kabinet nu onderscheid tussen mensen diewerken en mensen die gepensioneerd zijn meent Maarten van Rooijen.

17 mei

Pensioenfonds Zorg betaalt 284 miljoen aan bonussen

Nieuws: Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) - met een totaal belegd vermogen van €162 miljard - heeft vorig jaar €811 miljoen aan vermogensbeheerkosten betaald. Daarvan ging de helft (€445 miljoen) naar private-equityfondsen die 'maar' 6% van de portefeuille uitmaken. En daarvan waren €284 miljoen prestatievergoedingen, ofwel *fluistert* bonussen.

13 mei

Pensioenpremie voor jongere werknemers moet omlaag

Nieuws: Nederland zou de pensioenpremie voor jongere werknemers moeten verlagen. Dat raadt de Europese Commissie de Nederlandse regering woensdag aan. Het Brusselse orgaan vindt dat de kosten en risico's beter over de verschillende generaties verdeeld moeten worden.

12 mei

STOP ZZP SCHILDERSPENSIOEN

Petitie: Zelfstandige schilders worden door het Pensioenfonds Schilders gedwongen pensioen op te bouwen. Zzp'ers in de schilderssector willen - net als alle andere zzp'ers - zelf bepalen of en waar ze pensioen opbouwen. Stop het verplicht pensioen voor zelfstandige schilders!

6 mei

Desastreaus beleid voor pensioenen

Nieuws: De overheid houdt niet alleen toezicht op pensioenen maar is ook grootste werkgever, dus komen de verlagingen van uitkeringen en van verplichte bijdragen ook wel goed uit, constateert Bernard van Praag.

28 april

Pensioen: van vangnet tot fuik?

Essays: Onder redactie van prof. dr. mr. Robert Kamerling RA en mr. Roy Kramer RA is de bundel pensioenessays "Van vangnet tot fuik?" verschenen. De lezer wordt aan de hand van prikkelende, zorgvuldig beargumenteerde stellingen uitgenodigd tot reflectie en discussie. Waar wordt betrokkenheid bedillerij? Wanneer wordt zorgzaam bemoeizuchtig? Waar ligt het evenwicht?

24 april

Vertrouw je vuilnisman, maar niet de pensioen-fiduciair!

Nieuws: De fiduciair van de Nederlandse pensioenen is volgens artikel 20 in het modelcontract niet aansprakelijk voor tekortkomingen in uitvoering van het contract. Vervolgens - en volkomen idioot - is de fiduciair niet aansprakelijk voor fouten gemaakt door eigen personeel met opzet of grove schuld, tenzij de opdrachtgever (het pensioenbestuur) van te voren waarschuwt dat aansprakelijkheid op deze (mis)daad zou volgen.

20 april

NVOG PRESENTEERT VOORSTEL NIEUW PENSIOENSTELSEL

Presentatie: Een door de gezamenlijke pensioencommissie van NVOG/KNVG ontworpen voorstel voor een nieuw pensioensysteem. Dit systeem kan een goede oplossing zijn voor het ingewikkelde en onoverzichtelijke pensioenstelsel dat nu geregeld is in het nieuwe Financieel Toetsings Kader (nFTK). Het grote voordeel van dit systeem is dat het veel eenvoudiger van opbouw is waardoor het heel goed is te communiceren.

13 april

Zzp’er? Dan heb je vast je pensioen niet geregeld

Nieuws: Werk jij als zzp’er? Dan zou het maar zo kunnen dat jij geen aanvullend pensioen opbouwt. Het aantal zzp’ers dat zelf iets heeft geregeld voor de oude dag is nog nooit zo laag geweest als in 2014. Dat blijkt uit de ZZP-Monitor van GfK, waarvan NRC Q cijfers heeft opgevraagd.

31 maart

“Flexibel omgaan met pensioen”: RND biedt resultaten pensioenonderzoek aan Tweede Kamer aan

Rapport: De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) heeft samen met vier andere brancheorganisaties onderzoek laten verrichten naar de toekomst van het pensioenstelsel. Op dinsdag 31 maart 2015 hebben vertegenwoordigers van de betrokken branches de argumenten die uit het onderzoek naar voren komen aangeboden aan de woordvoerders pensioenen van de Tweede Kamer.

30 maart

Pensioenuitkering beschikbare premieregeling daalt sterk

Nieuws: De pensioenuitkering van de gemiddelde beschikbare premieregeling is in het vierde kwartaal van 2014 met maar liefst 18% gedaald. Voor jongere werknemers is de daling het grootst: een 25-jarige zag zijn pensioenuitkering met 27% dalen. Deze sterke daling is het gevolg van veranderde wetgeving en een verdere daling van de marktrente. Voor een 40-jarige met een modaal inkomen daalde de maandelijkse pensioenuitkering in een jaar tijd met 221 euro.

26 maart

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

19 maart

1 op de 6 senioren wil verhuizen: maar waar naar toe?

Nieuws: De Nederlandse senioren bereiden zich steeds vaker op tijd voor op langer thuis wonen, toch geeft 15% aan te willen verhuizen naar een woning waarin ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Hun huis krijgt van hen een onvoldoende voor toekomstige bewoning, gemiddeld een 5,7.

11 maart

De petten van Martin van Rooijen

Nieuws: 'VVD en PvdA slopen uw pensioen. Met hulp van D66.' Dag in, dag uit is de reclameboodschap in de aanloop naar de verkiezingen op de radio te horen. Maar van wie is de boodschap afkomstig? De site waarnaar verwezen wordt, www.loonvoorlater.nl , poogt duidelijk te maken dat zes partijen niet deugen: VVD, PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP. Vijf partijen deugen wel: SP, PVV, CDA, 50-plus, Partij voor de Dieren.

4 maart

WAARDEOVERDRACHT PENSIOEN: ZESMAANDSTERMIJN VERVALLEN

Nieuws: Bij verandering van baan had een werknemer tot 2015 zes maanden de tijd om een verzoek tot waardeoverdracht in te dienen bij de nieuwe pensioenuitvoerder. Met ingang van 1 januari 2015 is deze termijn, tamelijk onverwacht, komen te vervallen en kunnen werknemers langer (zelfs ongelimiteerd in tijd) gebruik maken van hun wettelijk recht op waardeoverdracht. Dit leidt tot risico's voor werkgevers.

3 maart

Vermogensopbouw draagt bij aan volatiele consumptie Nederlandse huishoudens

Rapport: De eerste verklaring voor de fluctuerende consumptie is dat Nederlandse huishoudens relatief veel vermogen hebben opgebouwd via pensioenbesparingen en in hun woning . Schommelingen in de waarde van deze vermogens hebben daardoor een relatief groot effect op de hoeveelheid middelen die huishoudens gedurende hun leven kunnen consumeren. Daarnaast heeft een groot deel van de Nederlandse huishoudens weinig vrije besparingen. Voor hen is het lastig om mee- en tegenvallers in hun inkomen over de tijd uit te smeren.

26 februari

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

20 februari

Advies Toekomst Pensioenstelsel

Rapport, inclusief CPB notitie: Het Nederlands pensioenstelsel behoort tot de beste van de wereld. We willen dit graag zo houden. Het stelsel moet blijven passen bij een steeds veranderende wereld. In dit advies gaat de SER in op de sterke punten van ons stelsel en de uitdagingen waar het voor staat. Het onderzoekt ook varianten om het stelsel sterk te houden. Maar het gaat niet alleen om stippen aan de horizon. De wegen daar naar toe zijn minstens zo belangrijk.

18 februari

Pensioenadvies SER blind voor ongelijkheid

Commentaar: Het pensioenadvies van de SER zoals het er nu ligt houdt onvoldoende rekening met effecten van pensioenhervormingen op de welvaartsverdeling in het hier en nu tussen arm en rijk, jong en oud en hoog- en laagopgeleiden. Daarmee biedt het geen goede basis voor een afgewogen politieke keuze over inrichting van het pensioenstelsel. Dit stelt de Amsterdamse hoogleraar Frank den Butter.

16 februari

DE TOEKOMST VAN PENSIOEN VOOR FLEXIBELE EN MOBIELE WERKNEMERS

Rapport: Werkgevers in de schoonmaakbranche (OSB), horeca (KHN), detailhandel (RND) en de uitzendbranche (ABU, NBBU) hebben hun krachten gebundeld voor een verdere ontwikkeling van de pensioenregelingen voor flexibele en mobiele werknemers. Hun huidige pensioenen passen onvoldoende bij de flexibele en mobiele arbeidsmarkt. Vandaag presenteren de werkgevers het onderzoek Flexibel omgaan met pensioen, uitgevoerd door De Argumentenfabriek.

9 februari

De inkomenspositie van ouderen

Nieuws: Prof. Bernard van Praag en de heer Henk Hemmers hebben op 7 januari een vlijmscherpe ingezonden brief geschreven waarin gepleit wordt voor een onderzoek naar het verlies aan koopkracht van een 65-jarige in 2003 die in 2013 de leeftijd van 75 jaar heeft bereikt. Een verlies aan koopkracht van gepensioneerden in die periode van 10 jaar bedraagt tenminste 17% en wellicht wel 20%, aldus de auteurs.

30 januari

Wie neemt het nog op voor ons pensioenstelsel?

Commentaar: De richting waarin de hervorming van het pensioenstelsel beweegt lijkt duidelijk: weg van het collectief en richting individuele potjes. Paul de Beer neemt drie adviezen van toonaangevende instanties – AFM, DNB en SER - onder de loep en ontdekt een grote eensgezindheid om de doorsneesystematiek af te schaffen en meer maatwerk te bieden. Volgens hem worden te gemakkelijk de goede elementen – solidariteit, lage kosten – over boord gezet.

26 juni

Forse inbreuk recht op waardeoverdracht werknemers mag niet doorgaan

Artikel: Als het aan staatssecretaris Klijnsma ligt, wordt pensioen meenemen naar de nieuwe werkgever terloops fors beperkt. De VCP is tegen deze beperking van de waardeoverdracht. Het ontwerpbesluit zou zo niet bekrachtigd mogen worden. Er moet kritisch naar de procesgang en de grondslag van het ontwerpbesluit gekeken worden. Het besluit ligt nu bij de Raad van State.

24 juni

Koopkracht gepensioneerden is fors achtergebleven

Rapport: Gepensioneerden zijn er tijdens de crisis zes keer harder op achteruit gegaan dan werkenden. In de periode 2008-2013 nam de koopkracht van werkenden 1,1 procent af, terwijl postactieven 6 procent minder te besteden hadden. Voor de groep middeninkomens is het verschil nog groter. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Koopkrachtontwikkeling postactieven’ dat ANBO heeft laten verrichten door wetenschappers van ITS (verbonden aan de Universiteit Nijmegen) en SEO (Universiteit van Amsterdam), met in de begeleidingscommissie vertegenwoordigers van het CPB en de Universiteit Leiden.

12 juni

Internationale vergelijking van pensioenstelsels: keuzevrijheid kan ruimer, maar niet onbegrensd

Rapport: Nederlanders hebben in vergelijking met het buitenland weinig keuzemogelijkheden in het pensioenstelsel. Netspar-onderzoek van Marcel Lever, Eduard Ponds, Ryanne Cox en Manuel García Huitrón vergelijkt vier typen pensioenstelsels internationaal. Belangrijkste conclusie: er kan ook in Nederland meer keuzevrijheid worden geboden, mits er goede standaard opties zijn.

5 juni

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

1 juni

Nederlanders bereid meer te betalen voor groen pensioen

Nieuws: Zes op de tien Nederlanders willen dat hun pensioenfonds stopt met beleggen in steenkool, gas en olie om de CO2-uitstoot te beperken. Pensioendeelnemers willen duurzamere beleggingen, zelfs al zou dat leiden tot hogere pensioenpremies of lagere pensioenen.

28 mei

Paul van der Kwast: ondernemers dubbel gepakt met zvw-premie

Nieuws: Ondernemers betalen twee keer de premie voor de Zorgverzekeringswet (zvw-premie) over hun pensioen. Dat is oneerlijk en niet consequent, schrijft Paul van der Kwast.

28 mei

Ouderenorganisaties pleiten voor persoonlijke pensioenrekeningen met behoud van de solidariteit

Rapport: Ouderenorganisaties in ons land willen dat alle deelnemers in een pensioenfonds en alle gepensioneerden in een nieuw pensioenstelsel een persoonlijke beleggingsrekening krijgen. De inleg op al deze individuele pensioenrekeningen kan het best collectief belegd worden, omdat zo het hoogste rendement behaald kan worden. Solidariteit zal ook na invoering van de persoonlijke pensioenrekeningen een belangrijk uitgangspunt blijven voor de pensioenfondsen.

15 mei

Staat kan pensioenen eenvoudig redden

Opinie: Als de staat jaarlijks 20 miljard leent van de Nederlandse pensioenfondsen tegen 4 procent rente, zijn de beloofde pensioenen veiliggesteld.

12 mei

Waardeoverdracht pensioenen: molensteen om de nek van ondernemingen

Column: Rond pensioenregelingen die bij verzekeringsmaatschappijen zijn ondergebracht, is waardeoverdracht al langere tijd een heikel punt. Dan betreft het niet zozeer de waardeoverdrachtmogelijkheid op zichzelf - daar ziet iedereen het nut wel van in - maar veel meer de bijbetalingsproblematiek ten gevolge van berekeningsgrondslagen die moeten worden gehanteerd.

7 mei

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

4 mei

ECB praat greep uit Nederlandse pensioenkas goed

Nieuws: Het FD ging op bezoek bij vicepresident van de Europese Centrale Bank Vítor Constâncio. Die is blij omdat het opkoopprogramma lijkt te werken en zegt niet van plan te zijn om vroegtijdig te stoppen.

23 april

VBA Risicostandaarden Beleggingen 2015

Rapport: Het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen 2015 bevat de aanbevelingen van de VBA met betrekking tot de te hanteren risicoparameters – standaarddeviaties en correlaties – bij het maken van een kwantitatieve risicoanalyse van beleggingscategorieën en beleggingsportefeuilles. Het betreft een actualisatie van het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen 2010.

21 april

Wat wil de pensioendeelnemer nu echt?

Onderzoek: Het pensioenstelsel moet op de schop. De maatschappij vergrijst, de arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler en de risico’s voor het pensioen komen steeds meer bij de deelnemer te liggen. Maar in welke richting moet het pensioenstelsel veranderen? Moeten jong en oud zelf beslissen hoeveel ze inleggen of laten we dat toch liever over aan anderen? Het blijft gissen wat de pensioendeelnemer echt wil.

10 april

Marike Knoef over variatie in de pensioenopbouw

Video: 20-30% bouwt te weinig pensioen op, met name zelfstandigen en gescheiden mensen stelt Marike Knoef, universitair docent economie Universiteit Leiden.In de Netspar Brief "Veel variatie in de pensioenopbouw van Nederlandse huishoudens" stellen onderzoekers Marike Knoef, Kees Goudswaard, Jim Been en Koen Caminada dat de verschillen in pensioenopbouw groot zijn. Ongeveer 30% zal een pensioen hebben van minder dan 70% van het huidige inkomen, zelfs 20% van de mensen gaat tekort komen op de minimale consumptiebehoeften die zij aangeven te hebben.

1 april

Erik de Vlieger interviewt Pieter Lakeman over DNB

Interview: Het gesprek gaat over de inmenging van de Nederlandse Bank bij de pensioenfondsen. Deze wordt door diverse bronnen als intimiderend en chanterend ervaren. Bovendien lopen betrokken pensioenfondsen grote financiële risico’s door het dwingende beleid van de Nederlandse Bank. De Nederlandse Bank is uitgenodigd om te reageren.

25 maart

Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen gedaald in de eerste twee maanden van 2015

Nieuws: Eind december 2014 bedroeg de beleidsdekkingsgraad nog 110%, per ultimo februari is deze afgenomen naar 109%. De niet-gemiddelde dekkingsgraad ligt momenteel lager dan de beleidsdekkingsgraad en daalde in diezelfde periode van 108% naar 105%. Vanwege de lage stand van de niet-gemiddelde dekkingsgraad is de verwachting dat de beleidsdekkingsgraad in de komende maanden nog verder zal dalen.

23 maart

Nieuw Financieel Toetsingskader pensioenfondsen vangt rentedaling geleidelijk op

Nieuws: Vanwege de sterk gedaalde rente moeten veel pensioenfondsen deze zomer een herstelplan indienen. Anders dan in de vorige periode van herstelplannen leidt dit minder snel tot kortingen op pensioenen. Het nieuwe toezichtkader vangt schokken zoals een rentedaling namelijk geleidelijker op dan onder het oude kader het geval was.

19 maart

Erik de Vlieger interviewt Jan van Walsem, “Kafka” binnen de Nederlandse Bank

Interview: Jan van Walsem was bestuurder van het Pensioenfonds Schilders. Drie maanden voor zijn pensionering werd hij door De Nederlandse Bank gedwongen af te treden wegens onbehoorlijk gedrag. Tot vandaag werd hem niet duidelijk gemaakt, welke argumenten daar aan ten grondslag liggen. Emiel Roozen de financiële topman van Delta Loyd overkwam iets soortgelijks.

9 maart

Pensioenpremieverlaging minder dan daling kostendekkende premie

Nieuws: Slechts een minderheid van de pensioenfondsen heeft de feitelijke premie in gelijke mate verlaagd als de daling van kostendekkende premie. DNB heeft een onderzoek ingesteld naar de evenwichtige belangenafweging van pensioenfondsen bij de vaststelling van de pensioenpremies voor 2015.

4 maart

De waardering van verplichtingen en premiestelling in internationaal perspectief

Interview: In dit artikel wordt gekeken hoe de (huidige) waarderingsregels in Nederland zich verhouden tot vergelijkbare regels van enkele andere landen. Wij leggen hierbij vooral de focus op landen met een (sterk) Defined Benefit (DB) karakter. Kan Nederland iets van de andere landen leren voor het eigen pensioensysteem? Of zou er juist van ons geleerd kunnen worden?

2 maart

Financieel gedrag als uitgangspunt voor inrichting pensioenstelsel

Rapport: In het kader van De Nationale Pensioendialoog presenteert Platfrom Wijzer in geldzaken maandag 2 maart haar advies "Pensioenstelsel en keuzegedrag" aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid . Het advies kent 4 aanbevelingen: (1) Behoud verplicht pensioensparen voor werknemers, maar (2) geef daarbinnen beperkte individuele keuzemogelijkheden. (3) Overweeg automatische pensioenopbouw met uitstapmogelijkheid voor werknemers die buiten de aanvullende pensioenopbouw in de tweedepijler vallen en voor zelfstandigen. (4) En geef mensen effectieve ondersteuning bij het maken van hun keuzes.

20 februari

Ontbinden in factoren: risicodecompositie als basis voor een simpel en solidair pensioen

Commentaar: Ons pensioenstelsel bezw?kt b?na onder complexiteit, verkeerde allocatie van risico's voor alle generaties en wantrouwen. Wanneer alle risicodelende aspecten in het huidige stelsel - marktrisico, niet-marktverhandelde risico's, individueel langlevenrisico, systematisch langlevenrisico en renterisico - op hun merites worden beoordeeld, l?kt alleen het individueel langlevenrisico de basis te z?n voor het collectief delen van risico. Deze basis kan worden behouden - zonder de ballast van complexiteit en verkeerde risico-allocaties - middels een 'duaal model', met in de opbouw een collectief beheerde individuele rekening op basis van kapitaal en in de uitkeringsfase een levenslange inkomensgerichte opzet met collectieve risicodeling van het individueel langlevenrisico en met keuzemogel?kheden voor de mate van marktrisico in deze fase.

20 februari

Economie gebaat bij minder fiscale prikkels tot sparen en lenen

Rapport: Nederlandse huishoudens hebben de afgelopen decennia zowel hun bezittingen als schulden fors zien groeien. Dat is mede het gevolg van overheidsmaatregelen op het gebied van pensioenen en wonen. Het overheidsbeleid op deze terreinen wordt meestal niet in samenhang bezien. Integraal beleid, met minder verstorende fiscale prikkels, kan zowel huishoudens zelf als de economie als geheel ten goede komen.

19 februari

Pensioengeld bestemmen voor wonen en zorg

Rapport: Hypotheken laten aflossen met pensioengeld kan juridisch wel, maar het is geen zinvol plan. Betere ideeën zijn het aanwenden van pensioengeld bij pensionering voor woningaanpassingen, of het collectief gebruiken van pensioengeld voor zorguitgaven. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport 'Pensioengeld bestemmen voor wonen en zorg' van Epaz.

15 februari

SER pensioenen

Blog: Deze bijdrage gaat in op enkele aspecten van het ontwerpadvies van de SER inzake de pensioenproblematiek.

14 februari

Pensioenfittie over te lage rekenrente ontploft

Nieuws: Klits, klets, klandere! Een snoeihard opiniestuk in het Financieele Dagblad vandaag over 'eminente universiteitshoogleraren' die de rekenrente omhoog proberen te lobbyen. Auteur van het artikel is de jonge pensioendeskundige Ilja Boelaars. Volgens hem moet het afgelopen zijn met de onzinverhalen dat vanwege hoge rendementen in het verleden de veelbesproken rekenrente voor pensioenfondsen omhoog kan.

7 februari

Hoe de sloop van ons pensioen zich voltrekt

Nieuws: 2 Maanden heb ik me nu kunnen verdiepen in het pensioendossier en mijn visie daarop is veranderd. Die welgestelden zijn niet bezig met zichzelf. Ze hebben het niet nodig. Het zal hun tijd wel duren. Ze zijn oprecht bezorgd over de afbraak van dat wat wel “het beste pensioenstelsel ter wereld” wordt genoemd: we leggen in, het geld wordt collectief beheerd, het groeit en aan het eind van de rit hebben de meeste fondsen van elke ingelegde euro, 5 euro gemaakt.