Pensioenpad.nl

een initiatief van de Vakbond voor Beleggers                                           
Het downloaden van de slides kan enige tijd vergen.

Presentatie Vakbond voor Beleggers op 7 maart 2013

Presentatie vakbonden bij ABN AMRO op 27 februari 2013

Kandidaatstelling Raad van Deelnemers van het ABN AMRO Pensioenfonds

Ervaring, kennis van zaken en de weg weten in pensioenland zijn de drijfveren om mij kandidaat te stellen. Zal trachten om op een evenwichtige en doortastende manier de belangen van gepensioneerden te behartigen. Deze site is bedoeld als portaal om relevante informatie over pensioenen te achterhalen.


 

 

Nieuwsbrief
Heeft u vragen over de inhoud van deze website, of wilt u de nieuwsbrief van de Vakbond voor Beleggers ontvangen? Stuur dan een mail naar info@pensioenpad.nl