Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM
deelnemers  duration  baten & lasten  premies  kosten  dekkingsgraad  indexatie  beleggingen

 rendement