Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij
deelnemers  baten & lasten  indexatie  beleggingen  website fonds